Arkiv

Timbros arkiv

Vilseledande när medier rapporterar om gruvskatt

18 september, 2014
Att det skulle vara ekonomiskt förmånligt att öppna gruvor i Sverige är något medier vill berätta om. Tyvärr används dock inte sällan haltande jämförelser för att visa hur förmånligt det skulle vara

Ny bok av Fredrik Segerfeldt: "Den nya jämlikheten".

18 september, 2014
Jämlikhet är avgörande för utveckling. Det är huvudbudskapet i Fredrik Segerfeldts nya bok Den nya jämlikheten , i vilken han tar med oss på en fascinerande resa från Robin Hoods England via Franska

Den nya jämlikheten

Global utveckling från Robin Hood till Botswana

Författare:  Fredrik Segerfeldt
Fredrik Segerfeldt tar i sin nya bok Den nya jämlikheten oss med på en fascinerande exposé från Robin Hoods England via Franska revolutionen och det gamla Fattigsverige till dagens Afrika och

Hans Bergström: Vägen till vinst går via kvalitet

8 september, 2014
Bo Rothstein gör en viktig distinktion i sin artikel om företag i offentligt finansierad verksamhet (Brännpunkt 4/9). Han skiljer mellan verksamheter där det resultat som eftersträvas kan definieras
Omslag

Får vi mer kunskap med mindre klasser?

8 september, 2014
I en valrörelse som i liten utsträckning har handlat om sakförslag är det ett som med all säkerhet kommer att genomföras, eftersom de största partierna är överens över blockgränsen: klasserna ska

Boklansering: "Ingens herre, ingens träl: Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige"

5 september, 2014

Anders Chydenius (1729-1803) var präst och riksdagsman från Österbotten i Finland. Som stridbar debattör, banbrytande ekonomisk tänkare och handlingskraftig politiker blev han en centralgestalt på den dramatiska riksdagen i Stockholm åren 1765-66.

Genom Chydenius fick Sverige världens första tryckfrihetsförordning 1766. Han bekämpade också handelshinder och var delaktig i ediktet om religionsfrihet 1781. Han skrev och agerade för en avreglerad näringslivspolitik, mot statsmonopol och skråväsende.

Ingens herre, ingens träl

Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige

Författare:  Nils Erik Forsgård
Anders Chydenius (1729-1803) var präst och riksdagsman. Som stridbar debattör, banbrytande ekonomisk tänkare och handlingskraftig politiker blev han en centralgestalt på den dramatiska riksdagen i