Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

SVT missar gång på gång att redovisa intervjupersoners politiska uppdrag

17 september, 2015

 

I måndags fick SVT:s Agenda kritik på Twitter. I ett inslag som föregick en debatt mellan LO och Svenskt Näringsliv, intervjuades en ung kvinna som förklarade hur svårt det var att försörja sig trots två olika jobb. Vad SVT inte redovisade var att kvinnan även hade fackliga uppdrag för LO-förbundet Kommunal. Projektledaren för Agenda, Mikael Petterson, bad om ursäkt på Twitter, och artikeln som hör till inslaget uppdaterades med kvinnans fackliga engagemang. "Hej, det skedde ett misstag här och vi borde såklart berättat detta", skrev han.

Det här är bara det senaste exemplet där SVT inte redovisat relevanta politiska och fackliga uppdrag hos personer man har intervjuat. TMI har hittat sju exempel på två år, bara i SVT.

 • Den 23:e september 2013 rapporterade SVT om en demonstration mot nedskärningar i välfärden. Organisationen bakom evenemanget beskrevs som ”partipolitiskt obunden”. När SVT intervjuade en av företrädarna för organisationen presenterades hos som "gymnasielärare och aktiv i Folkkampanjen" och svt  utelämnade det faktum att hon även var redaktör för den revolutionära tidningen ”Antikapitalist”. När TMI intervjuade redaktionschefen för SVT Västnytt  Lena-Marie Nilsson, tyckte hon att lärarens politiska engagemang inte spelade någon roll för publiceringen och att det därför inte var relevanta uppgifter att ta med. I dag är intervjun inte längre publicerad på SVT:s webb.
   
 • Den 23:e januari 2014 rapporterade SVT om kritik mot hamburgerkedjan Max på sociala medier. SVT berättade inte att den som låg bakom Facebook-sida var andraredaktör på SSU:s tidning Frihet. Ulf Hambraeus, politisk reporter på SVT, sa till TMI att journalister över lag haft en tendens att övertolka vad folket tycker via sociala medier.
   
 • Den 14:e augusti 2014 avslöjade TMI att vetenskapsjournalisten Jens Ergon varit politiskt aktiv i vänsterorgansationen ”Nätverket för gemensam välfärd” i valrörelsen 2010. Ergon spökskrev bland annat en debattartikel med rubriken ”Sverige håller på att slitas sönder” som argumenterade för att stoppa privatiseringar i välfärden. Artikeln publicerades på svd.se och skrevs under av ett dussin kändisar. Trots detta har chefen för SVT:s vetenskapsredaktion Anna Schytt fortfarande förtroende för Ergon. Den 27:e maj i år intervjuade Ergon Thomas Piketty för ”Vetenskapens Värld”.
   
 • Den 2:a november 2014 intervjuade Agenda en veterinär som oroade sig för konsekvenserna av handelsavtalet mellan USA och EU. Vad redaktionen inte berättade var att veterinären även var riksdagskandidat för miljöpartiet, vilket tidningen Expressen uppmärksammade. Projektledaren Mikael Petterson beklagade detta i ett mail till TMI och bekräftade att man brustit i bakgrundskollen. "Vi missade tyvärr denna uppgift, vilket vi inte borde gjort.", skrev han.
   
 • Den 20 november 2014 intervjudes en ung kvinna i Aktuellt som vittnade om hur svårt det var att få en fast anställning och hur otryggt det kändes att ha en visstidsanställning. På Twitter var det dock flera som reagerade på att kvinnan även var aktiv inom Vänsterpartiet (Ung Vänsters fackliga utskott) och fackförbundet Handels. SVT fick återigen backa och programledaren Nike Nylander twittrade att personkollen skulle bli bättre. TMI:s Mats Olin skrev även en debattartikel om detta på Medievärlden
   
 • Den 3:e mars 2015 intervjuade SVT en Handelsstudent som en del av den omdebatterade granskningen ”#vitabolag”. Men SVT utelämnade att intervjupersonen jobbade på SSU, vilket också  uppmärksammades på Twitter. Aktuellt fick ännu en gång backa och gjorde ett förtydligande: "I en tidigare version framgick inte heller att Silvia Kakembo arbetar deltid på Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU", skrev SVT. 

Tipsa gärna TMI om du känner till fler exempel, på SVT eller andra medier. Den här listan kommer att hållas uppdaterad.


ERIK THYSELIUS och MATS OLIN

 

Foto: Skärmdump från svt.se

Utvald artikel: 
Mer nyheter & kommentarer