Arkiv: Riskbloggen

Flygkrascher, premiepension och Livsmedelsverkets kostråd. På många områden i livet spelar risk en viktig roll. Ett ständigt nyhetsflöde översköljer oss med information om olika risker, och att kunna bedöma och hantera risker tycks bli allt viktigare för att kunna fatta rationella beslut.

Men hur bra är vi egentligen på att bedöma risker, och hur används vår rädsla och okunskap kring risker av politiker och andra för att genomföra reformer som vi kanske egentligen inte önskar?

För att sätta fokus på riskbegreppet startar Timbro ett fokuserat arbete kring risk. Riskbegreppet kommer att studeras utifrån en mängd aspekter och också ge vägledning till hur man bör se på risk som privatperson eller politiker.

Bloggen riskbloggen.se drivs av Fredrik Johansson, samt ett antal gästskribenter. Där analyseras samtidsfenomen utifrån ett riskperspektiv. Till bloggen och projektet är även Fredrik Stjernberg, docent i filosofi, kopplad.

 

Detta är en arkivsida för Riskbloggen som drevs av Fredrik Stjernberg och Fredrik Johansson för Timbros räkning under 2009 - 2013. I samband med bloggen gav även boken Trygghets - En bok om risker (Timbro 2011) av Fredrik Stjernberg ut.

Mer nyheter & kommentarer
  • Köp boken Trygghets - En bok om risker

Mest lästa