Samhällsekonomi

De flesta av nutidens stora frågor kräver ett ekonomiskt perspektiv. Utan tillväxt och företags smarta lösningar kan vi inte lösa klimatfrågan. Finansieringsgapet i välfärden stängs inte med mindre än att betydligt fler människor arbetar. Också de sociala problem som kommer av att alltför många lever i utanförskap kräver lösningar som innefattar fler arbetstillfällen. Privata företags innovationer förbättrar våra liv, men kräver goda regelverk och ett bra skattesystem för att bli verklighet. Fattigdom är ett ekonomiskt problem, tillgång på rent vatten likaså, för att inte tala om utvecklingen av sjukvård och mediciner.

Ekonomin går alltså inte att lämna åt slumpen, så inte heller här på Timbro. Timbros ambition är att Sverige ska vara ett land med en friare ekonomi, där äganderätten respekteras i högre grad. Att staten tar ett steg tillbaka från bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och från människors plånböcker. Detta kräver nedslag på ett antal områden.

Allt fler talar om behovet av en ny skattereform. Det har gått dryga tjugo år sedan sist och mängden undantag gör nu att det är omöjligt att få en bra översyn över skattesystemet. Men ska skatterna bara utformas för att förstärka arbetslinjen? Timbro ägnar en hel del kraft åt just skattefrågan.

Skatterna påverkar också människors beteende och stundom drar sig politiker inte för att försöka bättra människors beteende med både incitament, via skattesedeln, samt mer indirekt via exempelvis krav på närodlat i upphandlingar. Ibland är detta förenligt med lag, ibland inte, men det är alltid tveksamt ur ett principiellt perspektiv. Timbro värnar människors rätt att fritt styra över sina liv oavsett hur väl detta rimmar med politiska ambitioner.

Timbro verkar för en friare arbetsmarknad. Företagare bör i större utsträckning än idag ha frihet att styra över sitt bolag, äganderätten bör ges större respekt på arbetsmarknaden. Därför behöver arbetsmarknadens lagar och regler förändras. Turordningsreglerna bör slopas så att arbetsgivaren själv får avgöra vem som ska vara anställd i företaget, och konfliktsreglerna bör ändras så att enskilda arbetsgivare och arbetstagare i högre utsträckning har möjlighet att teckna avtal utan inblandning från tredje part.

Timbro verkar för en friare ekonomi, där människor får behålla mer av sina inkomster, där statens långa armar är kortare, där staten inte är största ägare på börsen och där fler har en sparad trygghet på banken så att beroendet till chefen eller staten minskar. Vi värnar valfrihet, frihandel och människors fria rörlighet.

När krisen sänkte Island – drogs kapitalismen med i fallet?

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  tisdag, 29 oktober, 2013 - 08:30 till 10:00
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, 2tr
Sverige

Timbro bjuder in till ett seminarium om finanskrisens härjningar på Island, om varför landet drogs ned så djupt i den ekonomiska nedgången och om vad krisen har betytt för kapitalismen. Två mycket intressanta personer, Hannes H. Gissurarson, professor i politisk teori vid Islands Universitet och tidigare i styrelsen för den isländska centralbanken och för Mont Pelerin Society samt Urban Bäckström, vd på Svenskt Näringsliv samt tidigare Riksbankschef, kommer till Timbro för att tala om detta.​

Hannes H. Gissurarson kommer att berätta om varför Island drogs ned i djup finansiell kris, om varför den isländska centralbanken förvägrades samma möjligheter till valutahandel med dollar som övriga nordiska centralbanker och om varför Storbritannien använde en anti-terror-lag för att frysa tillgångarna i en av de isländska bankerna, samtidigt som de skapade räddningspaket för alla andra banker.

Än idag är stora delar av Europa i gungning och nya varningssignaler ljuder ständigt från olika delar av världen. Urban Bäckström ger oss sin syn på vad detta säger oss om kapitalismen. Vilken är rätt väg framåt för de länder som ännu är i djup kris och hur skapas ekonomiskt välstånd på lång sikt?


Pernilla Ström
modererar.

Obs! Seminariet hålls på engelska.

 

TID 
29 oktober, kl 08:30-10:00. Frukost serveras från kl 08:00

PLATS
Timbro, Kungsgatan 60

ANMÄLAN
Senast den 25 oktober. Bindande anmälan. Deltagare som uteblir utan att ha avanmält sig per e-post: info@timbro.se eller tel 08-587 898 00 kommer att debiteras 100 kronor.

 

För mer information, kontakta Malin Sahlén malin.sahlen@timbro.se
 

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Mer evenemang