Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

Sydsvenskan medger brister i bevakningen av tågstrejken

13 november, 2014

Sydsvenskans bevakning av sommarens tågstrejk var obalanserad och lutade kraftigt till fackets fördel, visar TMI:s granskning. Bland annat får allvarliga anklagelser om missbruk av timanställningar aldrig bemötas av Veolia. ”Skevheten kommer inte med ett uppsåt”, säger Sydsvenskans nyhetschef Jonas Nyrén till TMI.   

TMI:s rapport visar att Sydsvenskans bevakning av konflikten mellan Seko och Veolia i somras brister på flera punkter. Sydsvenskan valde genomgående att beskriva kärnfrågan i konflikten med Sekos utgångspunkt: som en kamp mot otrygga anställningar och användandet av timanställda. Däremot har Sydsvenskan bortsett ifrån Veolias huvudargument att problemet i grunden berodde på kollektivavtalets stela utformning.

Dessutom konstateras att Sydsvenskan okritiskt återgav Sekos uppgifter om att Veolia prisdumpat sig in på marknaden, hade varslat personal för att återanställa dem till sämre villkor och missbrukade systemet med timanställda. Veolia menar att inget av detta stämmer, men påståendena får i nästan samtliga fall stå oemotsagda. Resultatet blir en slagsida åt fackets verklighetsbeskrivning av konflikten.

En av Sydsvenskans nyhetschefer, Jonas Nyrén, medger i en intervju med TMI:s Erik O. Thyselius att man har brustit i sin bevakning av tågstrejken och att det förekommit en skevhet i rapporteringen. TMI:s undersökning har varit lärorik för honom som arbetsledare att läsa och han konstaterar:
 – Den skevheten som du har noterat här, och som jag håller med dig om, den kommer inte med ett uppsåt.

Läs en längre intervju med Jonas Nyrén här.

Rapportförfattaren Erik O. Thyselius ger sin egen analys av orsakerna till varför rapporteringen ser ut som den gör och menar bland annat att journalisters egna anställningsvillkor kan ha påverkat.

 

MATS OLIN

 

Läs hela TMI:s rapport om Seko och Veolia här

Erik O. Thyselius analys av orsakerna till rapporteringen

 

 

Mer nyheter & kommentarer