Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

ISBN:  9175667874
Sidor:  38

Divergens eller konvergens? - Medierna och mediepolitiken

Författare:  Mats Johansson
Publiceringsdatum:  28 oktober, 2010

Teknikutvecklingen och underhållningsestetikens utbredning förändrar medielandskapet i många länder. Har politiken en roll och i så fall vilken?

Betyder det något att vi har en borgerlig Alliansregering i stället för en progressiv, rödgrön regering?

Vad står på Alliansens medieagenda under den kommande mandatperioden? Klarar public service de nya utmaningarna?

Mats Johansson (M), tidigare pol chef i Svenska Dagbladet, har ställt frågor och skissat på svar i denna rapport.

Mats Johansson är journalist sedan 1966. Skrev sina första artiklar i tidningen Dagbladet (S) i Sundsvall. Sedan dess redaktör i ett halvdussin tidningar, senast som pol chefredaktör i Svenska Dagbladet (2000–2003). Styrelseledamot i Sveriges Radio och Sveriges Television 1992–1999. Ingick i senaste Presstödsutredningen (2006). Riksdagsledamot (M), i kulturutskottet 2006–2010, nu utrikesutskottet. Har utgivit ett halvdussin böcker. Medlem av PEN-klubben och Publicistklubben.

 

Mer rapporter