Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Dubbelspelet: så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala

De senaste vintrarna har samma mönster upprepat sig: när vädret blir kallare går elpriset upp. Tidningarna rapporterar om villaägare som får betala elräkningar på flera tusen kronor i månaden. Och alla skyller på marknaden. Antingen är det avregleringens eller elbola­gens fel att priserna går upp.

179 kr

Den här boken berättar en annan historia. I själva verket är elpriset i stor utsträckning ett resultat av politiska beslut.

Politikerna spelar däremot ett dubbelspel. Samtidigt som de verkar bekymrade över stigande elpriser för konsumenterna, har de under lång tid medvetet fört en politik som drivit upp elpriserna. Skatterna har ökat 120 gånger under de senaste fyra decennierna. In­trädeshindren på elmarknaden är höga eftersom möjligheten att investera i elproduktion är starkt begränsad. Dessutom fördyrar olika pålagor, som elcertifikat och utsläppsrätter, elen ytterligare. De som får betala är du och jag.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift och tidigare le­darskribent på Svenska Dagbladet. Maria har setts i avregleringsde­batten i Sverige med rapporten ”Avreglera mera” (Timbro 2011).