Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Fritänkaren – Ett vänporträtt av Sven Rydenfelt

Bostadspolitikens fiende nummer ett! Så kallades Sven Rydenfelt sedan han 1947 som förste ekonom i landet började kritisera den då heliga hyresregleringen. Rydenfelt svarade att han såg detta som en hederstitel.

139 kr

Sven Rydenfelt (1911-2005) var den svenske liberalen. Han var universitetslektor i nationalekonomi i Lund och fick professors namn 1991. I en lång rad böcker och artiklar argumenterade han livet igenom mot regleringar och för individuell frihet – för den enskildes rätt att starta företag, att skapa, oberoende av statens makt. I sitt ekonomiska tänkande låg han decennier före sina kolleger – han hyllade och försvarade den skapande entreprenören. För sin liberala syn blev han nära nog utfrusen i Sverige. Men han fick internationellt erkännande av bl a Milton Friedman. Som ende svensk ekonom blev han fast medarbetare i Wall Street Journal.

Nils-Eric Sandberg var i många år ledarskribent i Dagens Nyheter, med ekonomiska och filosofiska ämnen som specialitet. Han studerade i Lund och fick Sven Rydenfelt som livslång lärare och vän.