Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ingens herre, ingens träl – Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige

Genom Chydenius fick Sverige världens äldsta tryckfrihetsförordning 1766. Han bekämpade handelshinder och var delaktig i ediktet om religionsfrihet 1781. I sina skrifter tog han strid för tjänstefolket och för småfolket på landsbygden. Han skrev och agerade också för en avreglerad näringslivspolitik, mot statsmonopol och skråväsende.

139 kr

Anders Chydenius (1729-1803) var präst och riksdagsman. Som stridbar debattör, banbrytande ekonomisk tänkare och handlingskraftig politiker blev han en centralgestalt på den dramatiska riksdagen i Stockholm åren 1765-66.

Anders Chydenius kom från Österbotten i Finland, som då var en del av Sverige. Han ville individens frihet och har kallats både den svenska liberalismens fader och Nordens Adam Smith. Men hans kamp innebar också bakslag. Själv betraktade han sig som en martyr för friheten.

Nils Erik Forsgård lotsar oss genom 1700-talets politiska intriger och analyserar innehållet i Chydenius frihetstanke. Anders Chydenius tankar, visar det sig, har bärighet ända in i vår egen tid.