Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Janusansiktet Eli Heckscher – Nationalekonom och ekonomisk historiker

Eli Heckscher (1879–1952) är en av de största svenska ekonomerna genom tiderna. Han är upphovsman till det moderna tänkandet om utrikeshandel, den s k Heckscher-Ohlin-modellen. Om Heckscher hade levt 1977, när Bertil Ohlin och James Meade fick Nobelpriset i ekonomi för sina bidrag till bland annat utrikeshandelsteorin, hade han utan tvivel delat det med dem. Han är också Sveriges mest kände ekonomiske historiker. Hans böcker om kontinentalsystemet, merkantilismen och Sveriges ekonomiska historia är i dag klassiker.

139 kr

Heckschers övriga produktion är mindre känd. Särskilt bortglömd är Heckscher som metodolog och banbrytare för en modern syn på relationen mellan ekonomi och historia – och på ämnet ekonomisk historia, som han grundade i Sverige.

I denna antologi presenteras texter av Eli Heckscher om metod, ekonomisk teori och ekonomisk historia, texter som känns påfallande fräscha och aktuella i dagens ekonomiska diskussion.

Om redaktörerna:
Rolf G H Henriksson, disputerade i nationalekonomi vid Northwestern University i USA, och arbetade i många år som universitetslektor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har skrivit om nationalekonomi och nationalekonomer i Sverige – inte minst om Eli Heckscher – och är specialist på ekonomisk doktrinhistoria.

Mats Lundahl är professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är författare till en lång rad böcker och artiklar i utvecklingsekonomi och internationell ekonomi, och en av redaktörerna av Bertil Ohlin. A Centennial Celebration (1899–1999) (MIT Press, 2002).

Läs titeln online här