Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Kalla kriget 2.1

1983 kallade Ronald Reagan Sovjetunionen för “det onda imperiet”. Mindre än ett decennium senare var det kalla kriget slut.

49 kr

I Kalla kriget 2.1 argumenterar Mats Johansson för att det onda imperiet är tillbaka, nu under ledning av Vladimir Putin. Och med det nya kalla kriget är säkerhetsläget i Europa lika hotfullt som under 1980-talet.

Mats Johansson är ordförande för den utrikespolitiska tankesmedjan frivärld och fristående kolumnist i Svenska Dagbladet.

Denna pocketutgåva innehåller fyra nyskrivna kapitel som skildrar utvecklingen i Ryssland fram till sommaren 2016.

Se filmen från lanseringen av Kalla Kriget 2.1 Inbunden här:

:

Per T Ohlsson skriver i Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/opinion/per-t-ohlsson/legenden-om-nato/

”Den tidigare Moskvaambassadören Sven Hirdman utnyttjar varje tillfälle att varna för Nato och tona ned hotet från Ryssland. Det ingår i hans roll som förtroendeman vid ryska statens utrikespolitiska institut. Om Hirdman kan man läsa mer i Mats Johanssons bok Kalla kriget 2.1, ett elegant och fullt berättigat karaktärsmord på den nyttigaste bland Putins nyttiga idioter i Sverige.”

Patrik Oksanen skriver i Hela Hälsingland (http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/det-onda-imperiets-aterkomst-avspeglar-sig-inte-i-nadiga-luntan):

”Det är bara att hoppas att Kalla Kriget 2.1 läses både i Rosenbad och i riksdagshuset. Det borde vara obligatoriskt.”

Hans Stigson skriver en kolumn i Norrköpings Tidningar (http://www.matsjohansson.net/2015/09/kalla-kriget-21-varningarna-har.html) om Kalla kriget 2.1:

Johansson levererar det ena otäcka exemplet efter det andra på allt från korruption till lönnmord och tystade medier. Det mesta har visserligen varit känt sedan länge – för den som vågat se bortom skygglapparna… Johanssons varningar har besannats, insikten finns numera i åtminstone någon utsträckning. Men ska det behövas ytterligare katastrofer innan dessa omsätts i politisk handling?

Jag läser just nu en bok vars publicering är vältajmad: Mats Johanssons ”Kalla kriget 2.1. Onda imperiets återkomst”. Johansson är, som det står i blurben på omslaget, ”i bästa mening alarmistisk”. Han ser farorna i Putin, han känner varmt för baltstaterna, han pekar ut svenska KGB-agenter och han naglar fast ambassadör Sven Hirdman vid dennes affärsintressen i Ryssland. Boken kommer just när det är islossning för svensk anslutning till Nato.” – Staffan Heimerson, Aftonbladet (5/9).

”Efter krisen i Ukraina har säkerhetspolitiken i Europa på nytt aktualiserats. Säkerhetsläget kring Östersjön sätts i fokus på nytt. I Mats Johanssons nya bok tar han på nytt upp de senaste årens ryska politik. Boken bygger till största delen på hans två tidigare böcker i ämnet, Det nya kalla kriget (2008) och Kalla kriget 2.0 (2013) men har uppdaterats efter krisen i Ukraina med bl.a. artiklar från olika tidningar och tidskrifter. Författarens tes i alla böcker är att västvärlden och Sverige måste ta utvecklingen i Ryssland på större allvar, och särskilt det alliansfria Sverige. Det är ett nytt och aggressivt Ryssland. Liksom de tidigare böckerna är boken saklig och välskriven och  beskriver de senaste årens politiska utveckling i Ryssland. Författaren menar att opinionen sakta men säkert svängt till att åter igen betrakta Ryssland som ett hot. Mats Johansson är flitig utrikespolitisk debattör. Boken har litteraturförteckning och personregister.” – Tord RönnholmBTJ-häftet nr 20, 2015

Svensk Tidskrift recenserar professor Kristian Gerner Kalla kriget 2.1 i positiva ordalag:

”Idag är det tydligt att Mats Johanssons mycket välgrundade informationsverksamhet om Rysslands maktpolitiska ambitioner i Sveriges närområde har burit frukt.” 

I Norrtelje Tidning skriver försvarsdebattören Erik Hafström om Kalla kriget 2.1 – Onda imperiets återkomst:

”… en angelägen och djupt oroande bok. Den ger en bra bakgrund till dagens säkerhetspolitiska frågeställningar. Enträget och konsekvent har han publicistiskt och även handgripligen på demonstrationer för de baltiska staterna lyft fram bilden av ett alltmer aggressivt och revanschistiskt Ryssland. Det är en imponerande sammanställning som Mats Johansson gjort.”