Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Religionskollision : Majoritet, minoritet och toleransens gränser

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts?

139 kr

Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer oftast levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället.

I Europa möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak.

I Religionskollision lyfter Eli Göndör fram minoritetserfarenhetens betydelse för integrationen.

”Eli Göndörs bok för in majoritets- och minoritetsperspektivet i svensk samhällsdebatt. Därmed väcks frågor som inte ställts tidigare. Vad händer om invandrare tillhör en majoritetskultur och uppmuntras av staten att bevara sin kultur utan krav på anpassning? Vad händer om en europeisk kristen majoritetskultur, van att dominera sin omgivning, möter en muslimsk majoritetskultur, med samma vana? I varken svensk eller europeisk integrationsdebatt har någon tidigare ställt frågorna och analyserat processerna från ett majoritets- och minoritetsperspektiv så systematiskt. Religionskollision är ett unikt första steg i en ny riktning.”

Thomas Gür

”Eli Göndörs bok placerar sig mitt i vår alltmer polariserade och infekterade samhällsdebatt. Med sitt karaktäristiskt rättframma sätt lyfter han in majoritets – eller minoritetserfarenhet som ett nytt teoretiskt bidrag till några av samtidens viktigaste frågor om religion, integration och politisk kultur i dagens Sverige. Med utgångspunkt i internationell samhällsforskning navigerar Göndör mellan de extremer som präglar integrationsdebatten. Hans bok är ett försök att mejsla ut en handfast analys av dagens integrationsutmaningar på vilken konstruktiva lösningar kan byggas. Religionskollision är driven, klartänkt och konfrontativ och lär inte lämna någon oberörd.”

David Thurfjell, professor i religionsvetenskap

“Eli Göndör har god kunskap om islam, dess olika religiösa förgreningar och politiska uttryck. Han visar dessutom att han förstår frågor som många av oss muslimer i Sverige diskuterar och brottas med i vår vardag. Religionskollision är kontroversiell och utmanande i en rad avseenden, men samtidigt är den en intressant utgångspunkt för fortsatta samtal om muslimers framtid i Sverige.”

Salahuddin Barakat är imam och föreståndare för Islamakademin

Om Eli Göndör

Eli Göndör är fil. dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han är senior fellow på tankesmedjan Timbro och forskare vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet. Han var redaktör för antologin Muslimer i Sverige (Timbro förlag, 2018).