Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Tio år med Putin

I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten.

39 kr

Slut i lager

Det finns flera skäl att ge ut denna debattskrift, ursprungligen utkommen i Ryssland i juni 2010, på svenska. Framför allt är det av värde för en utrikespolitiskt intresserad men icke-ryskspråkig publik att kunna ta del av denna bildsättning inför de ryska valen till duman och presidentposten i december 2011 respektive i mars 2012.

Några fria val i vår mening kommer inte att äga rum i Ryssland, lika litet som i övriga val under 2000-talet. Om, eller rättare sagt när, Putin åter väljs till president 2012 har han chansen att sitta kvar till år 2024. Publiceringen sker inom ramen för ett av Frivärlds tre programområden, det som rör förhållandena kring Östersjön och Ryssland.

Boris Nemtsov är en av grundarna till det ryska liberala partiet Solidaritet. Han var vice premiärminister mellan 1997 och 1998.

Vladimir Milov är en av de ledande personerna i det ryska partiet Demokratiska val. Tillsammans med Boris Nemtsov är han en av grundarna till Partiet för folkets frihet.