Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Tre essäer om humanioras framtid

Tre essäer om humanioras framtid till paketpris!

99 kr

Timbro förlags essäserie presenterar nya och gamla svar på eviga frågor om människan, samhället och politiken. Nya svenska originaltexter varvas med översättningar.

Einstein och fördomarna – om vetenskapens trånga rum av Rebecka Göransdotter
Einsteins relativitetsteori revolutionerade fysiken. Men 1900-talets främste vetenskapsman tvingades samtidigt kämpa mot såväl antisemitism som inomvetenskapliga fördomar. Även i dag förkastas forskning till följd av okunskap och fördomsfullhet. 

Rebecka Göransdotter är forskningsassistent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Hoten mot humaniora kommer inifrån av Anna Victoria Hallberg
Vetenskaplig relevans anses ofta avhängig förmågan att leverera handfasta fakta. Vad innebär det för forskningsfält som inte ens sysslar med evidens? Och är det av godo att humanister tävlar om att få lösa politiskt formulerade samhällsutmaningar?

Anna Victoria Hallberg är fil dr i litteraturvetenskap. Hon har mångårig erfarenhet som utredare inom högskolesektorn och debatterar återkommande humanvetenskaperna och universitetsvärlden i stort.

Humaniora – en vetenskap som andra av Göran Larsson
Humanistisk forskning vilar på samma vetenskapliga principer som all annan forskning. Myten om en särskild humanistisk forskningstradition är skadlig och har bidragit till en onyanserad diskussion om humaniora.

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap och är verksam som prodekan, forskare och lärare vid Göteborgs universitet.