Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Boka oss som talare

Kick-off, planeringsmöte eller kanske Almedalsplanering? Du vet väl att du kan boka oss som talare och panelister.

Andreas Johansson Heinö

Europas populistiska utmaning

Hur stort är hotet från Europas vänster- och högerpopulister? Hur har de vuxit fram och vilken är anledningen till det ökade stödet för populism och nationalism på 2000-talet? Vilka strategier har använts för att bemöta populismen och hur har de fungerat?

Från folkhem till invandrarland

70 år av invandring har förändrat Sverige, från ett av Europas mest homogena länder till dagens mångkulturella invandrarland. Hur var det politiskt möjligt? Är folkhemmets system och normer förenliga med den pluralism av värderingar och kulturer som växer fram? Hur kan ett liberalt svar på mångkulturens utmaningar formuleras?

Andreas Johansson Heinö är doktor i statsvetenskap och har en bakgrund som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Han är också författare till tre integrationspolitiska böcker och en van kommentator om frågor som rör mångkultur och medborgarskap. Hos oss är Andreas Johansson Heinö förlagschef.

För bokningsförfrågan – kontakta Andreas Johansson Heinö.

Björn Hasselgren

Marknadsmisslyckanden överallt. Eller?

Höjd skatt har historiskt sett motiverats med att det finns ett marknadsmisslyckande av något slag. Under 1980-talet vände diskussionen, och det fanns en större insikt om att mer marknad kunde öka effektiviteten i ekonomin. Men under de senaste åren har vi har sett en återgång till föreställningen att det finns marknadsmisslyckanden överallt. Men är verkligen saker som kollektivtrafiken marknadens misslyckande? I den här föreläsningen ges den historiska bakgrunden till begreppet med exempel från olika områden.

Starkare grundlag skyddar våra rättigheter

Den svenska regeringsformen saknar en formell maktdelning, exempelvis har Sverige ingen författningsdomstol. Det ger oss ett svagt skydd av äganderätten och individens rättigheter. Hur rör vi oss från den situation vi är i nu, till något med mer respekt för grundläggande rättigheter? Presentationen tar sin utgångspunkt i 1809 års regeringsform och drar ut linjerna till en framtida lämplig grundlag.

Björn Hasselgren är senior fellow på Timbro och teknologie doktor inom området planeringsteori och marknader vid KTH. Hans forskning är inriktad på historisk samverkan mellan offentlig och privat sektor.

För bokningsförfrågan – kontakta Björn Hasselgren.

Eli Göndör

Religion, integration och demokrati

Sveriges religiösa mångfald innebär nya utmaningar för demokratin. Hur ska religiösa anspråk på det offentliga rummet förstås? Var ska gränserna gå mellan politik, religion och samhälle? Hur kan religiös identitet förstås i mötet med den svenska kulturen?

Kvinnor och islam

Bland de dramatiska förändringar som sker bland muslimer i Mellanöstern spelar kvinnor en avgörande roll. Hur påverkar kvinnornas förändrade identiteter islams framtid? Hur kan den påverkan förstås i integrationsprocessen?

Eli Göndör är programansvarig för integrationsfrågor på Timbro och fil dr i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Hans avhandling diskuterar betydelsen av religiös identitet för muslimska kvinnor. Hans senaste böcker behandlar förhållandet mellan religion politik och samhälle.

För bokningsförfrågan – kontakta Eli Göndör.

Jacob Lundberg

Lafferkurvan och de svenska skatterna

Hur höga är de svenska skatterna egentligen? Vad får det för konsekvenser för Sveriges ekonomi? Har jobbskatteavdraget skapat fler jobb? Och vad är Lafferkurvan? I denna föreläsning beskriver Jacob Lundberg skattesystemet ur ett nationalekonomiskt perspektiv och kan även gå in på ämnen som miljöskatter, moms och bolagsskatten.

Så kan marknaden lösa klimatfrågan

Vad bör politikerna göra för att hantera den globala uppvärmningen? Vilket ansvar har företag och individer? Hur kan Sverige minska utsläppen så billigt som möjligt? Är kärnkraften lösningen? Föreläsningen besvarar dessa frågor och förklarar hur nationalekonomer ser på klimatfrågan.

Vem ska betala för vägarna?

Vad är bättre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv – att bygga vägar eller järnvägar? Är det en bra idé att bygga höghastighetståg för 230 miljarder? Är bensinskatten för hög? Och vem ska betala för vägarna – bilisterna eller skattebetalarna? Jacob Lundberg ger sin syn på transportpolitiken, med nationalekonomiska glasögon.

Lösningen på bostadsbristen

Varför kan man behöva köa i tiotals år till en hyresrätt? Vem förlorar på stigande bostadspriser? Och hur kan byggandet öka? Denna föreläsning ger en introduktion till bostadspolitiken.

Jacob Lundberg är doktor i nationalekonomi och chefsekonom på Timbro.

För bokningsförfrågan – kontakta Jacob Lundberg.

Karin Svanborg-Sjövall

Borgerlighet i kristid

Efter murens fall utgick många ifrån att liberala värderingar hade vunnit den stora ideologiska striden. I dag är det uppenbart att murens fall var en delseger, och att pendeln nu svänger tillbaka mot allt mer auktoritära och icke-liberala lösningar. Hur ska frihetliga värderingar försvaras och spridas i en tid av ökad konflikt och oro? Är marknadsekonomin hotad, eller har kapitalismen segrat som ekonomiskt system?  

Valfrihetsrevolutionen som kom av sig

Resan från sjuttiotalets kollektivistiska betongsocialism till dagens marknadsorienterade välfärdssystem har fascinerat omvärlden. Ändå är historien föga uppmärksammad i Sverige. Men förändringen erbjuder viktiga lärdomar för den som är intresserad av såväl opinionsbildning som ideologisk utveckling. Vad har möjigheten att välja välfärd inneburit för medborgarskapet, och för relationen mellan stat och individ? Räcker det med att försvara de system som skapades på 90-talet, eller är det dags att ta nästa steg och låta människor betala själva?

Karin Svanborg-Sjövall är vd på Timbro och författare till boken Kentucky Fried Children – Om den svenska valfrihetens rötter och fiender.

För bokningsförfrågan – kontakta vd-assistent Birgitta Wöllner.

Lars Anders Johansson

Vad är borgerlig kulturpolitik?

Vad är kulturpolitik och varför har borgerligheten de senaste fyrtio åren befunnit sig i ett konstant underläge på detta politikområde? Varför bör liberaler och konservativa överhuvudtaget ge sig in i kulturdebatten? Vilken ideologi präglar dagens kulturpolitik och hur skulle ett borgerligt alternativ kunna se ut?

Vad är bildning och varför behövs det i dag?

I informationssamhället är behovet av bildning och förståelse större än någonsin, ändå har bildningsidealen prioriterats bort inom både borgerligheten och arbetarrörelsen.

Lars Anders Johansson är idéhistoriker och journalist men också verksam som poet och musiker. Han har skrivit boken Hatets och illviljans kolportörer: Om mediebilden av näringslivets opinionsbildning 1970-2012. Han har även givit ut ett flertal skivor samt diktsamlingen Segelmakaren och är idag redaktör hos oss.

För bokningsförfrågan – kontakta Lars Anders Johansson.

Om oss

Lars Anders Johansson: Näringslivets opinionsbildning förr och i dag

Varför gav sig företagen in i samhällsdebatten? Varför grundades Timbro? Vad var löntagarfondsstriden? Varför tyckte Arbetsgivareföreningen att man skulle satsa på sig själv? Dessa och många andra frågor besvaras i Lars Anders underhållande exposé över näringslivets opinionsbildning från 1800-talet och fram till våra dagar.

För bokningsförfrågan – kontakta Lars Anders Johansson.

Karin Svanborg-Sjövall: Detta är Timbro, och här är vårt fokus

Timbro är rankad som en av världens 100 viktigaste tankesmedjor. I den här föreläsningen berättar vi om vilka frågor vi driver, hur vi driver dem och ger råd kring hur man kan jobba med uppföljning och struktur i en non-profit organisation.

För bokningsförfrågan – kontakta vd-assistent Birgitta Wöllner.

Våra författare och associerade

Kontakta respektive författare för detaljer. Observera att våra författare nedan kan ta en viss ersättning för sina föreläsningar.

Per Brinkemo – Mellan klan och stat: integration i praktiken

Många asylsökande kommer till Sverige från mer eller mindre klanbaserade samhällen. Vad innebär det att komma från ett kollektivistiskt samhälle till en liberal rättsstat som den svenska? Vad innebär det att integreras i världens kanske mest individualistiska samhälle.

Per Brinkemo är journalist och författare. Han gav 2014 ut boken Mellan klan och stat om somalier i Sverige (Timbro Förlag).

Kontakta Per Brinkemo för bokningsförfrågan:
E-post: brinkemo@gmail.com
Telefon: 070-830 66 00.