Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Finansiering

Timbro finansieras sedan 2003 av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Vår verksamhet finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Stiftelsen, som bildades 2003 av Svenskt Näringsliv och Näringslivets fond, syftar till att långsikt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. Timbros årsbudget uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Övriga verksamheter

Vid sidan av Timbro finansierar Stiftelsen Fritt Näringsliv flera andra organisationer och aktiviteter.

Frivärld (The Stockholm Free World Forum)

Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 och bedriver opinionsbildning inom utrikes-­ och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Läs mer.

Näringslivets Medieinstitut

Näringslivets medieinstitut (NMI) ska bidra till kvalitetshöjning i svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Näringslivets medieinstitut fokuserar på frågor som är relevanta för näringslivet, exempelvis rapportering om ekonomi och arbetsmarknad, samt medieetikens utveckling. Läs mer. 

Stiftelsekonferensen

Stiftelsen Fritt Näringslivs idékonferens är en årlig högprofilkonferens för företagsledare, politiska ledare, forskare, redaktörer och opinionsbildare, liksom unga begåvade personer inom politik, forskning och näringsliv. Konferensen, som har genomförts i över tre decennier, syftar till att uppmuntra idéutbyte om fria marknader, öppna gränser och individuell frihet. Läs mer.