Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Finansiering

Timbros verksamhet finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som 2003 bildades av Svenskt Näringsliv och Näringslivets fond. Stiftelsens syfte är att långsikt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Stiftelsen Fritt Näringsliv finansierar inte bara Timbro, utan också andra organisationer och aktiviteter.

Frivärld

Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 och bedriver opinionsbildning inom utrikes-­ och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och bredda den utrikespolitiska debatten utifrån en frihetlig värdegrund. Frivärld har tre breda temaområden: säkerhet kring Östersjön, hot mot den liberala demokratin, och näringsliv och utveckling. Utöver seminarier och skrifter anordnar Frivärld en årslång utbildning för studenter, Utrikesakademin.

Läs mer på Frivarld.se.

Stiftelsekonferensen

Stiftelsen Fritt Näringslivs idékonferens är en årlig högprofilkonferens för företagsledare, politiska ledare, forskare, redaktörer och opinionsbildare, liksom unga begåvade personer inom politik, forskning och näringsliv. Konferensen har genomförts i över 30 år. Syftet är att uppmuntra till idéutbyte om fria marknader, öppna gränser och individuell frihet. De senaste tre åren har konferensen hållits i Stockholm, Warszawa och Berlin.

Läs mer på Stiftelsekonferensen.se.