Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Finansiering

Timbro finansieras sedan 2003 av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Vår verksamhet finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Stiftelsen, som bildades 2003 av Svenskt Näringsliv och Näringslivets fond, syftar till att långsikt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. Timbros årsbudget uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Vid sidan av Timbro finansierar Stiftelsen Fritt Näringsliv flera andra organisationer och aktiviteter.

Frivärld

Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 och bedriver opinionsbildning inom utrikes-­ och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och bredda den utrikespolitiska debatten utifrån en frihetlig värdegrund. Frivärld har tre breda temaområden: säkerhet kring Östersjön, hot mot den liberala demokratin, och näringsliv och utveckling. Utöver seminarier och skrifter anordnar Frivärld en årslång utbildning för studenter, Utrikesakademin. Läs mer på frivarld.se

Stiftelsekonferensen

Stiftelsen Fritt Näringslivs idékonferens är en årlig högprofilkonferens för företagsledare, politiska ledare, forskare, redaktörer och opinionsbildare, liksom unga begåvade personer inom politik, forskning och näringsliv. Konferensen, som har genomförts i över tre decennier, syftar till att uppmuntra idéutbyte om fria marknader, öppna gränser och individuell frihet. Läs mer på stiftelsekonferensen.se.