Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Tillbaka
Andreas Johansson Heinö

Förlagschef

Andreas Johansson Heinö är förlagschef på Timbro och ingår i Timbros ledningsgrupp.

Andreas Johansson Heinö är förlagschef och ingår i Timbros ledningsgrupp. Han är fil. dr. i statsvetenskap och disputerade 2009  vid Göteborgs universitet på avhandlingen Hur mycket mångfald tål demokratin? Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige (Gleerups förlag) och är en efterfrågad kommentator i frågor som rör mångkultur, integration och medborgarskap. Han har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet.

Kristdemokraterna måste börja slåss

De senaste åren har frågor som rör religion och värderingar blivit allt viktigare. Samtidigt har det parti som bildades för att driva just sådana frågor ett allt svagare stöd. Om Kristdemokraterna ska ha en framtid i svensk politik måste de ta strid för sina grundläggande värderingar, skriver Andreas Johansson Heinö.

Ideologi Kristdemokraterna

Sluta fokusera på SD och börja driva borgerlig politik

Med bara ett och ett halvt år kvar till riksdagsvalet börjar tiden rinna iväg för de borgerliga partierna att formulera ett ett eget, trovärdigt politiskt alternativ. Andreas Johansson Heinö ger rådet att sluta fokusera på SD och börja driva borgerlig politik.

Anna Kinberg Batra måste hitta en egen linje

Anna Kinberg Batras stora utmaning är att hitta en egen linje. Den behöver inte ena partiet, men det får inte råda något tvivel om att det är hennes linje som gäller. Sverigemötet i helgen är ett utmärkt tillfälle att återta initiativet, skriver Andreas Johansson Heinö.

Trots Wilders bakslag: populismen är här för att stanna

Vem vann egentligen valet i Nederländerna? Wilders parti gick framåt jämfört med förra året, men bakåt jämfört med opinionssiffrorna i höstas. Kan det ha varit Turkiets inblandning i valkampanjen som stärkte sittande premiärminister Mark Rutte, på bland andra PVVs bekostnad?

populism

Andreas Johansson Heinö: Ingen vinner valet i Holland

Geert Wilders är överskattad, menar Andreas Johansson Heinö, inför onsdagens parlamentsval i Nederländerna. Wilders passar in i den europeiska rapporteringen om populistpartiernas frammarsch, men för holländarna är han inte någon nyhet. I själva verket kommer inget parti att vinna någon övertygande seger.

Timbros index över auktoritär populism 2016

Timbros index över auktoritär populism 2016 kartlägger de populistiska partiernas inflytande och popularitet i 33 länder i Europa från 1980 till 2016. Indexet visar att populismen är starkare än någonsin:…

#Populism

Timbro Authoritarian Populism Index 2016

Never before have populist parties had as strong support throughout Europe as they do today. On average a fifth of all European voters now vote for a left-wing or right-wing…

#Populism

Migrationsdebattens karta – Andreas Johansson Heinö

Andreas Johansson Heinö förkastar föreställningen att skiljelinjen i invandringsfrågan skulle gå mellan realister och idealister. Johansson Heinö efterlyser tydligare ideologiska skiljelinjer: “skillnaden mellan vänster och höger upphör inte att existera…

Vilket EU vill de ha?

Timbro har i två rapporter granskat samtliga 20 svenska Europaparlamentariker. Detta är den andra delen i granskningen – Vilket EU vill de ha? – där Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet…

#EU

Vinner populisterna Europaparlamentsvalet?

Europaparlamentsvalet i maj kommer sannolikt att resultera i en framgång för populistiska partier. I en rapport för Timbro diskuterar Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet och Senior Fellow vid…

#EU #Populism