Nyheter & kommentarer

10 frågor om kvotering

8 december, 2016
Q&A OM KVOTERING. Socialdemokraterna vill inte kvotera till den egna partistyrelsen, men vill i ett nytt lagförslag tvinga företag att göra det. Och frågan är varför? I Norge har kvoteringslagen

Systemet framför allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad

onsdag, 16 november, 2016
Denna studie visar hur den svenska kon ikträttens utformning inskränker föreningsfriheten. Sammanställda data från Medlingsinstitutet visar att företag som utsätts för stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, tvingas välja mellan att underteckna kollektivavtal eller lägga ned verksamheten.

Utanför - människorna utanför den svenska modellen

14 november, 2016
De enkla jobben finns redan, men på den svarta arbetsmarknaden, som understöds av lönesubventioner. Det visar den nya rapporten Utanför, skriven av Benjamin Dousa. I rapporten intervjuas människor