Nyheter & kommentarer

Människorna mellan stolarna

Människor utvisas från Sverige för att de tjänar några kronor för lite eller har fått jobb genom fel kanaler. I rapporten ”Människorna mellan stolarna” visar Fredrik Hultman att det inte är enskilda

Höghastighetsjärnväg – tillväxtmotor eller Göta kanal 2?

fredag, 2 september, 2016 - 12:00 till 13:00
Inför höstens fortsatta debatt om höghastighetsbanorna bjuder Timbro in till seminarium om höghastighetsjärnvägar. Dr Richard Wellings på Institute of Economic Affairs i London presenterar Storbritanniens erfarenheter från tidigare byggande av höghastighetsjärnväg och hur diskussionen ser ut inför den planerade utbyggnaden.

SVERIGE I NATO AV STEN TOLGFORS

torsdag, 1 september, 2016 - 11:30 till 13:15
Den 1 september släpper vi Sverige i Nato av Sten Tolgfors . I boken visar Tolgfors vad ett fullvärdigt medlemskap skulle innebära för Sverige och argumenterar för varför det vore den bästa garanten för ökad säkerhet, både i Sverige och i Östersjöområdet.

Den kostsamma värnskatten

torsdag, 18 augusti, 2016
En avskaffad värnskatt skulle öka skatteintäkterna med 3 miljarder kronor, uppskattar nationalekonomen Jacob Lundberg i Timbros briefing paper "Den kostsamma värnskatten". Intäktsökningen motsvarar kostnaden för 7 000 nyutexaminerade poliser.  Värnskatten är de sista fem procenten av den statliga inkomstskatten och betalas på månadsinkomster över 53 000 kronor. I rapporten ”Platt skatt för högre intäkter” visade Jacob Lundberg att det sannolikt skulle vara självfinansierande att avskaffa hela den statliga inkomstskatten.

Hur bryts radikaliseringen i Göteborgs utanförskapsområden?

onsdag, 7 september, 2016 - 12:00 till 13:15
Utanförskap blandat med religiös extremism. Fler jihadister har rekryterats i Göteborgs förorter än i någon annan del av Sverige. Hur organiseras religiös verksamhet i Göteborg? Och vad får det för

Timbro i media

Aktuella rapporter

Aktuella briefing papers

Aktuella essäer