Nyheter & kommentarer

Systemet framför allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad

onsdag, 16 november, 2016
Denna studie visar hur den svenska kon ikträttens utformning inskränker föreningsfriheten. Sammanställda data från Medlingsinstitutet visar att företag som utsätts för stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, tvingas välja mellan att underteckna kollektivavtal eller lägga ned verksamheten.

Utanför - människorna utanför den svenska modellen

14 november, 2016
De enkla jobben finns redan, men på den svarta arbetsmarknaden, som understöds av lönesubventioner. Det visar den nya rapporten Utanför, skriven av Benjamin Dousa. I rapporten intervjuas människor

FULLSATT: Ekonomi med människan i centrum

tisdag, 22 november, 2016 - 08:30 till 09:30
FULLSATT: Timbro Förlag sätter människan i centrum för nationalekonomin, med Johan Hakelius bok Den österrikiska skolan som nu ges ut på nytt, drygt 20 år efter dess första publicering. Den