Nyheter & kommentarer

Vilseledande när medier rapporterar om gruvskatt

18 september, 2014
Att det skulle vara ekonomiskt förmånligt att öppna gruvor i Sverige är något medier vill berätta om. Tyvärr används dock inte sällan haltande jämförelser för att visa hur förmånligt det skulle vara

Ny bok av Fredrik Segerfeldt: "Den nya jämlikheten".

18 september, 2014
Jämlikhet är avgörande för utveckling. Det är huvudbudskapet i Fredrik Segerfeldts nya bok Den nya jämlikheten , i vilken han tar med oss på en fascinerande resa från Robin Hoods England via Franska

Hans Bergström: Vägen till vinst går via kvalitet

8 september, 2014
Bo Rothstein gör en viktig distinktion i sin artikel om företag i offentligt finansierad verksamhet (Brännpunkt 4/9). Han skiljer mellan verksamheter där det resultat som eftersträvas kan definieras
  • "Den svåra balansakten" är Philip Lerulfs blogg om hushållens små marginaler, bristen på enskilt sparande och avvägningen mellan individuell och kollektiv välfärd.