Ekonomi

Sverige står inför stora utmaningar framöver. Inom tjugo år kommer vi att uppleva en fjärde globaliseringsvåg: automatiseringen.

Globaliseringen och automatiseringen innebär fantastiska möjligheter till ökat välstånd och mer individuell frihet. Men det ställer också stora krav på ett land som Sverige att möta konkurrensen från mer dynamiska ekonomier. Inom området Konkurrenskraft utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar kring behovet av en omställning av svensk ekonomi.

Vi arbetar för:

  • Att öka människors frihet genom ett sänkt skattetryck
  • Ett företagarvänligt samhällsklimat
  • Opartiska, effektiva och välfungerande offentliga institutioner och regelverk
ISBN:  9175668918
Sidor:  27

Alkoholen - En lyckad svensk liberalisering

Författare:  Mattias Svensson
Publiceringsdatum:  15 maj, 2012

Sverige har de senaste 20 åren fått betydligt friare alkoholregler. Inte minst tack vare EU-medlemskapet 1995.

Men skador, våld och dödsfall har inte alls vuxit som befarat. Det konstaterar Mattias Svensson i rapporten ”Alkoholen – en lyckad svensk liberalisering”.

 

Mattias Svensson har även skrivit den efterfrågade och omskrivna boken Glädjedödarna som du kan beställa här i Timbros bokhandel.

 

 

Mer rapporter