Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Skatteintäkterna

De totala skatteintäkterna i Sverige uppgår till drygt två tusen miljarder kronor. Det mesta kommer från kommunalskatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Statens och kommunernas skatteintäkter 2018, i miljarder:

Kommunalskatt 726
Statlig inkomstskatt 61
 – varav värnskatt 6
Jobbskatteavdrag -113
Arbetsgivaravgifter 582
Kapitalinkomstskatt 69
Bolagsskatt 130
Moms 451
Övriga skatter 185
Totala skatteintäkter 2 091

De totala skatteintäkterna på 2 091 miljarder kronor motsvarar 43 procent av BNP – det så kallade skattetrycket.