Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Skatter och sysselsättning

Ju lägre skatter på arbete och ju lägre bidrag, desto större incitament för att arbeta. Det finns också stöd i forskningen för att fler jobbar om skatterna på arbete sänks.

Om ett vårdbiträde går från a-kassa till ett jobb som betalar 22 000 kr i månaden kommer 86 procent av den samhällsekonomiska vinsten att tillfalla staten. Vårdbiträdet själv får en inkomstökning som motsvarar 14 procent av samhällets vinst av att hon har kommit i arbete.

Om du vill veta mer, läs vår rapport ”Hur mycket lönar sig arbete i Sverige?” eller se den här korta filmen:

Vår rapport ”Skatter, bidrag och sysselsättning: En forskningsgenomgång” går igenom 31 studier av skatte- och bidragsreformer i olika länder. Den absoluta merparten av studierna visar att sysselsättningen ökar om inkomstskillnaden mellan arbete och bidrag blir större. Med utgångspunkt i den forskningen kan sysselsättningsökningen av jobbskatteavdraget uppskattas till 86 000–165 000 personer.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.