Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Om oss

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

 

Vi som arbetar på Timbro förenas av ett antal övertygelser: rätten att utforma sitt eget liv, att valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet och att politikens makt över människor och företag behöver minska.

Varje år ger vi ut böcker, rapporter och briefing papers. Vi arrangerar seminarier, erbjuder nätverk, genomför utbildningar samt producerar filmer och podcasts. Vår idéverksamhet bedrivs inom programområdena ekonomisk politikmiljö, välfärd och arbetsmarknad. Böckerna publiceras av Timbro förlag och vi driver webbtidningen Smedjan.

Många av våra medarbetare är framstående debattörer och medverkar regelbundet i samhällsdebatten. PM Nilsson är Timbros vd. Vi har cirka 25 anställda, men den löpande verksamheten bygger på betydligt fler än våra fasta medarbetare.

När Timbro grundades 1978 var uppdraget att vinna nya generationer för liberalismens idéer. Det arbetet är evigt. Sedan 2003 driver vi idéutbildningen Stureakademin. Den ettåriga utbildningen är uppkallad efter Sture Eskilsson som i början av 1970-talet initierade ett arbete som i slutet av decenniet resulterade i grundandet av Timbro. Vårt utbildningsutbud har genom åren vuxit och numera erbjuds ett flertal utbildningar och program inom ramen för Campus Timbro.

Vår årliga budget uppgår till cirka 30 miljoner kronor. Den finansieras helt av Stiftelsen Fritt Näringsliv (se nedan). Vi är partipolitiskt oberoende och ger inga donationer till politiska partier.

Timbro är medlem i Epicenter, ett nätverk av europeiska marknadsvänliga tankesmedjor.

Stiftelsen Fritt Näringsliv

Vår verksamhet bedrivs inom ramen för Stiftelsen Fritt Näringsliv. Stiftelsen bildades 2003 som ersättare för Näringslivets fond och finansieras av Svenskt Näringsliv. Den syftar till att långsikt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Vid sidan av Timbro finansierar Stiftelsen Fritt Näringsliv flera andra organisationer och aktiviteter:

Frivärld

Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 och bedriver opinionsbildning inom utrikes-­ och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Stiftelsekonferensen

Stiftelsen Fritt Näringslivs idékonferens är en årlig högprofilkonferens för företagsledare, politiska ledare, forskare, redaktörer och opinionsbildare, liksom unga begåvade personer inom politik, forskning och näringsliv. Konferensen, som har genomförts i över tre decennier, syftar till att uppmuntra idéutbyte om fria marknader, öppna gränser och individuell frihet.