Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Heltidsarbetare – arbetsmarknadens åsnor?

Hushåll med två personer som arbetar heltid är den svenska arbetsmarknadens förlorare. De tjänar visserligen mer än personer som jobbar mindre, men utbytet av arbetet blir mindre ju mer de arbetar. Dessutom är den så omtalade arbetstidsförkortningen i praktiken redan genomförd. I genomsnitt jobbade sysselsatta svenskar bara i genomsnitt 30 timmar per vecka under 2009. Det konstaterar Göran Swahn, konsult och expert på köpvanor, i den nya rapporten ”Heltidsarbetare – arbetsmarknadens åsnor?”.

Ladda ner (PDF) 1,2 MB

Sidor: 37

ISBN: 978-91-7566-770-6

Med underlag från SCB har Göran Swahn studerat arbetstiden per hushåll och vilken köpkraft olika arbetstid ger. Hushåll bestående av två vuxna, med eller utan barn, har stått i fokus. Hushållen har delats in i heltidshushåll (med två heltider) och halvtidshushåll (två personer som tillsammans arbetar 35-40 timmar per vecka) samt hushåll där ingen jobbar.

Faktisk arbetad tid (alltså inte avtalad arbetstid) har studerats för att se hur en ökning eller minskning i arbetstiden påverkar hushållets köpkraft. Särskilt intresse har ägnats åt de så kallade ‘jobbrika hushållen’, där båda har heltid och minst en person arbetar mer än 40 timmar per vecka.

– Rapportens resultat överraskade mig, och visade att vissa delar av svensk politisk debatt inte har förankring i verkligheten, säger Fredrik Johansson, programansvarig för Folkkapitalism på Timbro. De huvudsakliga slutsatserna är:

  • Visionen om en 30-timmars arbetsvecka är redan verklighet 
    Det gäller även en stor grupp heltidsanställda arbetstagare. Cirka 2,4 miljoner av de heltidsanställda har en genomsnittlig faktisk arbetstid på mindre än 30 timmar per vecka. Till det kommer 1,1 miljoner svenskar som är deltidsanställda. Tillsammans utgör dessa 77 procent av alla 4,5 miljoner anställda i Sverige. Sett till alla sysselsatta var den faktiska arbetstiden 30 timmar per vecka under 2009.
  • Kristdemokraternas vision om jämlikhet för hemmavarande föräldrar är redan verklighet 
    När ett halvtidshushåll går upp till heltid ökar köpkraften bara med cirka 6 000 kronor per månad. Det motsvarar vad Kristdemokraterna har föreslagit som vårdnadsbidrag.
  • Stora klyftor mellan heltids- och halvtidsanställda 
    Heltid lönar sig dåligt i dagens Sverige. Halvtidsarbetande hushåll har bäst ”timlön” av alla hushållskategorier i Sverige. Inte ens hushållen med högst löner har i snitt lika stort utbyte per arbetad timme.