Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Kvotering – inte bara en kosmetisk reform

I den jämställdhetspolitiska debatten lyfter politiker ofta fram Norges kvoteringslag, som tvingar större – ofta börsnoterade – norska aktiebolag att ha minst 40 procent av respektive kön i sina styrelser. I praktiken handlar det om att bereda plats för fler kvinnor i styrelserna. Som en följd av lagen har antalet kvinnor i styrelserna ökat. Men när lagen granskas framkommer tydliga negativa konsekvenser för både företagen och de kvinnor som har kvoterats in.

Ladda ner (PDF) 743,2 KB

Sidor: 30

ISBN: 9175667515

Företagens rätt att själva utse sina företrädare sätts ur spel, vilket är ett kraftigt ingrepp i äganderätten, som är central för samhället och skyddas av såväl svensk grundlag som Europakonventionen.

Kvoteringslagen riskerar att stjälpa dem som man tänkt hjälpa. När uppdrag delas ut på grund av kön i stället för kompetens skadas kvinnors trovärdighet. Det gäller inte minst kvinnor som redan före kvoteringslagen fått styrelseuppdrag på egna meriter.