Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Sant och falskt om svensk tillväxt och arbetslöshet

Hur ser verkligheten ut i den ekonomiska debatten? Hur går det för Sverige? Dessa frågor diskuteras mycket. Hur det går för landet anses visa vilken politik som fungerar och vilken som inte gör det.

Ladda ner (PDF) 1,4 MB

Sidor: 31

ISBN: 91-7566-618-9

Således har, fullt naturligt, en sittande regering alltid ett intresse av att påstå att det går bra för att rättfärdiga sin politik och begära fortsatt förtroende. På motsvarande sätt har oppositionen ett intresse av att visa att det kunde gå bättre med en annan politik.

Båda sidor kan ha rätt samtidigt. Detta kan ske om de pekar på olika saker. Men om de pekar på samma saker och anger olika fakta lär någon ha fel.

Att rätt blir rätt är väldigt viktigt för att debatten om framtiden ska kunna pågå mot ett korrekt underlag. Så är det inte i dag. Denna rapport visar hur Sveriges regering på en rad punkter redovisar en bild av verkligheten som inte är rimlig.

  • Regeringen påstår att Sverige har haft en mycket hög ekonomisk tillväxt på senare år och ‘ligger på en högre långsiktig tillväxtbana’. Men 1990–2006 var tillväxten i genomsnitt bara 1,4 procent, lägre än EU-snittet. 1999–2006 var den bara 1,8 procent, samma som det svaga 1980-talets genomsnitt.
  • Regeringen påstår att sysselsättningen utvecklas bland de bästa i Europa och att arbetslösheten tillhör de lägsta. Men 1980–2005, när befolkningen i arbetsför ålder ökade med över 500 000, skapades färre än 50 000 nya arbeten. Den verkliga arbetslösheten var år 2005 minst 17 procent. Under den nuvarande, oväntat starka, högkonjunkturen har sysselsättningen minskat med 0,2 procent, enligt SCB.
  • Regeringen och dess oberoende Integrationsverk påstår att Sverige ligger i ‘världstopp’ avseende sysselsättning för utrikes födda. I själva verket visar deras egen rapport att vi ligger på bottenplatserna 13, 14 respektive 16 av 19 i de viktigaste kategorierna.
  • Regeringen använder olika skrivbordsprodukter för att visa hur bra det går för Sverige. Ett exempel är World Economic Forums index över konkurrenskraft, vilket de påstår ger belägg för att Sverige har goda möjligheter till tillväxt. Men det tycks inte finnas något som helst samband mellan ett lands placering i detta index och dess framtida tillväxt.

Detta är några huvudpunkter som visar hur fundamentalt fel regeringen beskriver Sveriges ekonomiska situation. Objektiv ekonomisk statstik från till exempel SCB, OECD och AMS talar ett tydligt språk.

Rätt ska vara rätt. Därför är den här rapporten så viktig. Men det är också på det viset att om problem ignoreras eller döljs kommer vi aldrig att lösa dem. Sverige förtjänar bättre än så.