Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Synen på fackets roll – Resultat av en undersökning från Demoskop

I rapporten Synen på fackets roll redovisar Cecilia Stegö Chilò och Maria Rankka resultaten av en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Timbro. Undersökningen redovisar olika fackförbundsmedlemmars inställning till det fackligpolitiska samarbetet, LO:s finansiering av socialdemokraterna samt till ett par sakfrågor som socialdemokraterna använt sig av för att profilera sig gentemot ett eller flera borgerliga partier.

Ladda ner (PDF) 405,3 KB

Sidor: 9

ISBN: 9175666308

Undersökningen visar att det finns en tydlig spricka mellan fackföreningsrörelsens elit som ofta ser som sin uppgift att delta i debatten och formulera ståndpunkter i politiska frågor, och de vanliga medlemmarna. De flesta medlemmar, 67 procent, uppger att de är med i facket ”för att kunna få tillgång till A-kassan”. På andra plats kommer ”för att få mina intressen tillvaratagna” (65 procent). Hela 63 procent instämmer i påståendet att ”facket borde ägna sig mer åt frågor som rör situationen på arbetsplatserna och mindre åt den allmänpolitiska debatten”. Bara 13 procent tar avstånd.

Också påståendet att ”facket har en för nära relation till socialdemokraterna” får ett starkt stöd, 43 procent i gruppen bestående av medlemmar från de tre stora fackliga organisationerna, 26 procent delar inte den uppfattningen. Bland LO-medlemmarna är det en ännu större andel, 48 procent, som tycker att facket har en för nära relation till socialdemokraterna. Bara 19 procent ger den nära relationen sitt stöd.