Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Arbetsmarknad

Vägval invandring – Skånsk arbetsmarknad i föränding

Svensk arbetsmarknad är utsatt för stark förändring. Ett av de tydligaste tecknen ser vi på den skånska arbetsmarknaden och villkoren där för utländsk arbetskraft. Under ett par års tid har skånska fackförbund besökt arbetsplatser och krävt arbetstillstånd och pass av utländsk arbetskraft. Bulvanföretag har försökt kringgå kollektivavtalen och arbetsgivare har förbjudits att ta hit utländsk arbetskraft. Detta gav upphov till stor uppståndelse, och i valrörelsen 2002 blev arbetskraftsinvandringen en huvudfråga.

Ladda ner (PDF) 583,1 KB

Sidor: 26

ISBN: 91-7566-612-X

Syftet med rapporten är att lyfta fram denna bild och visa hur den fått fäste i hela samhällsdebatten och till slut gehör hos regeringen. Rapporten visar hur seriösa företag sätts i blockad för att de inte tecknar kollektivavtal på det sätt som fackförbunden kräver. Den visar också hur skånska fackförbund genom retoriska förvrängningar av arbetskraftsinvandringens effekter har lyckats påverka hela fackföreningsrörelsen och sedermera den socialdemokratiska regeringens politik i samband med östutvidgningen den 1 maj 2004.

Ett annat syfte är att peka på att fackföreningar har rationella skäl till att bejaka arbetskraftsinvandring och att motståndet mot arbetskraftsinvandring i själva verket är en kamp mot väderkvarnar i Don Quijotes anda och för att unket egenintresse bestämmer agerandet.