Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Ekonomi

Försäljning av statliga bolag under tre decennier

I tre decennier har den svenska staten sålt statliga företag till privata ägare. Det statliga ägandet av företag har successivt minskat under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Detta har genomförts med olika metoder och motiveringar. Försäljningarna har lett till intäkter för staten och ofta stigande aktiekurs för de privatiserade företagen.

Ladda ner (PDF) 2,5 MB

Sidor: 33

Timbros Johnny Munkhammar har sammanställt tre decenniers privatiseringar, förvärv och ombildningar av statliga bolag. En rad misslyckade statliga satsningar har under åren avvecklats. Sveriges nuvarande regering avser att fortsätta på den inslagna kursen och sälja fler företag under kommande år, och tidigare privatiseringar kan då erbjuda lärdomar.

Rapporten följer statens ägarhantering av bolag, från 1980 års överlåtelse av ASEA-ATOM-ägandet till ASEA till Sveaskogs försäljning av kartongrörelsen AssiDomän Cartonboard i Frövi till Kinneviks helägda dotterbolag Korsnäs i 2004, samt innehåller en analys över statens förmåga till ägarstyrning av bolag.

Rapporten erbjuder en detaljerad men tillgänglig bild av hur statens ägande av företag kontinuerligt har minskat under lång tid i en pragmatisk process.