Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Ekonomi

Lär av Storbritannien – Så slipper Sverige bli som Storbritannien

Storbritannien och Sverige är två länder som drabbats hårt av den globala finanskrisen. Men förmågan att hantera nedgången har varit mycket olika.

Ladda ner (PDF) 1,3 MB

Sidor: 10

ISBN: 9175667973

En av de viktigaste anledningarna är att den långsiktiga utvecklingen av de offentliga utgifterna har skiljt sig åt mellan Sverige och Storbritannien. Sverige har haft stabila statsfinanser, medan underskottet och statsskulden skenat iväg i Storbritannien.

Under lång tid har brittiska politiker ökat utgifterna utöver det långsiktigt hållbara. Landet befinner sig därför i en problematisk situation. En central utmaning för den nytillträdda brittiska regeringen är att skära i utgifterna för att få balans i de offentliga finanserna.

Denna rapport studerar den omfattande diskussion som idag sker i Storbritannien kring hur utgifterna kan kontrolleras, genom besparingar och effektiviseringar i olika verksamheter.