Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Skatter

Häftig skatt eller sexig tillväxt – skatternas påverkan på tillväxten

En höjning av inkomsten per svensk med nästan 10 000 kronor per år. Det skulle bli följden av den ökade tillväxten om inkomst- och bolagsskatterna sänktes med fem procentenheter. Det är en slutsats i denna rapport, där tillgänglig forskning om sambandet mellan skatter och tillväxt har sammanställts.

Ladda ner (PDF) 1,7 MB

Sidor: 33

ISBN: 9175666316

I den politiska debatten påstås ofta att det inte finns vetenskapliga belägg för att höga skatter leder till låg ekonomisk tillväxt och tvärtom. I rapporten ”Häftig skatt eller sexig tillväxt?” sammanställs tillgänglig forskning på området. Slutsatsen är att forskningen entydigt pekar på ett signifikant samband mellan hög skatt och låg tillväxt för utvecklade länder.

Baserat på den empiriska forskning som redovisas i rapporten görs även en beräkning av hur mycket Sveriges tillväxt skulle öka om skatterna sänktes. Om inkomst- och bolagsskatterna sänktes med fem procentenheter skulle tillväxten bli 0,33 procent högre per år i tio år. Det motsvarar en inkomstökning på 9 600 kr per svensk och år.