Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Skatter

Medborgarna på marginalen – Knaper vardag för många svenskar

Trots att Sverige är ett av världens rikaste länder är befolkningen knappast förmögen. Medan politikerna gnuggar händerna över goda marginaler och rekordstora överskott i statens finanser har många medborgare förtvivlat svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Färsk statistik från SCB visar att mer än en femtedel yngre än 45 år inte klarar av en oväntad utgift på 8 000 kronor utan att låna eller be om hjälp. Bland de ensamstående med barn har mer än 18 procent någon gång under de senaste 12 månaderna kommit efter med betalning av utgifter för bostaden.

Ladda ner (PDF) 359,9 KB

Sidor: 20

ISBN: 9175668239

En viktig förklaring till denna situation är det i internationell jämförelse mycket höga skattetrycket i Sverige. Trots att inkomstens storlek spelar roll för den enskildes ekonomiska marginaler är det ofta först efter att skatten har betalats som många tvingas be om en hjälpande hand eller teckna dyra korttidslån för att få vardagen att gå ihop. För varje ny krona som går i skatt har den enskilde medborgaren en krona mindre att på egen hand bygga sig en ekonomisk trygghet.

Syftet med rapporten ”Medborgarna på marginalen” är att påminna om att det inom både borgerligheten och socialdemokratin under lång tid har funnits en förståelse för att välfärdsstaten har tydliga gränser, att den offentliga sektorn växer på bekostnad av den enskilda medborgarens ekonomi.

Erik Laakso och Philip Lerulf efterlyser i rapporten nya reformer som kan stärka medborgarnas vardagsekonomi. Genom att skapa bättre förutsättningar för ett ökat privat buffertsparande skulle fler medborgare kunna bygga sig en ekonomisk grundtrygghet som hjälper dem att hantera tillfälliga inkomstbortfall eller utgiftsökningar.
Rapportförfattarna anser inte att medborgare med egna besparingar står i motsats till välfärd och solidaritet, tvärtom. Medborgare som på egen hand kan hantera vardagens utmaningar lägger grunden för ett starkare samhälle.