Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Skatter

Vem behöver skattesänkningar?

Trots Alliansens fem jobbskatteavdrag så är låginkomsttagare i Sverige fortfarande mycket högt beskattade. I en ny rapport som släpps på Timbro i dag lämnas förslag på ett ordentligt utökat grundavdrag på förvärvsinkomster, där löner upp till 10 000 kr per månad blir skattefria.

Ladda ner (PDF) 1,2 MB

Sidor: 23

ISBN: 978-91-87709-08-1

Skattetrycket i Sverige är 44 procent av BNP, bland världens högsta. Skattekilen på låga inkomster är 40 procent, nära tio procentenheter högre än OECD-snittet. Personer med låga inkomster, deltidsarbetande och personer med svag förankring på arbetsmarknaden betalar alltså fortfarande stora delar av sin inkomst i skatt. Även om mycket har hänt de senaste femton åren så återstår också en hel del. Många behöver ekonomisk hjälp för att klara sin vardag, och många lever ur hand i mun.

Så borde det inte vara. I den här rapporten har vi därför låtit Johan Kreicbergs, nationalekonom och vd på Kreicbergs Opinion & Analys AB, titta dels på hur man kan fortsätta att sänka skatten, med fokus på dem som tjänar minst, och dels på hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.

Därför föreslår vi ett utökat grundavdrag på förvärvsinkomster, så att den som tjänar upp till 10 000 kr per månad, eller 120 000 kr per år, befrias från inkomstskatt. Det är en stor reform som får införas i takt med att ekonomin så tillåter, men som skulle göra stor skillnad för de många människor som i dag, trots att de arbetar, lever med mycket små marginaler.

Den som i dag tjänar 10 000 kr per månad betalar en inkomstskatt om ca 1300 kr varje månad. Vår reform skulle alltså, om genomförd i sin helhet, låta dem behålla dryga 15 000 kr årligen.

En sådan nettoinkomstökning styr om makt från politiker till enskilda individer, detta särskilt för många människor vars ekonomi är alltför hårt styrd av politiska beslut. Dessutom skulle reformen möjliggöra fler jobb i bland annat servicesektorn, och på så sätt kan utanförskapet krympas ytterligare.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Kreicbergs
johan@kreicbergs.se
070-698 39 44

Malin Sahlén
malin.sahlen@timbro.se
070-212 29 52