Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Ekonomi

Statlig finansiering till småföretag?

Små och unga företag är mycket viktiga för Sveriges sysselsättning och välstånd, och jämfört med de flesta andra länder har Sverige ett bra företagsklimat. Ändå är nyföretagandet lågt relativt andra länder och andelen företagare i befolkningen är lägre. Det finns skäl att tro att dessa företag, med bättre förutsättningar, skulle kunna vara ett ännu viktigare inslag i den svenska samhällsekonomin.

Ladda ner (PDF) 411,1 KB

Sidor: 54

ISBN: 978-91-87709-36-4

Politiska partier från de flesta håll vill stödja småföretagen så att de både ska kunna växa och bli flera – inte sällan genom olika typer av finansieringsstöd. Det finns kapital att söka i form av bidrag, lån och venture capital för totalt flera miljarder kronor. Den underliggande, principiella frågan är förstås om staten alls ska ge ekonomiskt stöd till företag, och om den ska det – vad ger bäst effekt?

Roger Svensson, forskare på IFN, har för Timbros räkning skrivit rapporten ”Statlig finansiering till småföretag?”. Vi ville se en kartläggning av behovet av finansiering i allmänhet för småföretag och av offentlig finansiering i synnerhet, och vi ville ha en utvärdering av de stödformer som finns i dag.

Roger Svensson har på ett förtjänstfullt sätt gjort just detta. Offentlig finansiering ska enligt den ekonomiska forskningen endast gå till små och riskfyllda projekt i tidiga faser – men de befintliga stöden går långt utöver detta. Mycket av det stöd som i dag finansieras med skattemedel kan enligt Roger Svensson avskaffas, och resurserna kan användas bättre: bland annat för att lätta på företagsbeskattningen.