Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Ideologi

Ny satsning på frihetlig konservatism

Under de närmaste månaderna kommer Fredrik Hultman i rollen som projektledare att utforska och utveckla begreppet frihetlig konservatism. Vi gjorde en kort intervju med honom om vad uppdraget innebär.

Hur skulle du definiera idéströmningen ”frihetlig konservatism”?
– Konservatismen handlar om att se bortom ideologiska förenklingar och se människan för vad hon är. Den konservatism som svensk höger har anammat under det senaste halvseklet har varit den anglosaxiska, med stark betoning på ekonomisk frihet och starka fri- och rättigheter, förenat med en respekt för traditioner och insikter om människans ofullkomlighet. Det är den typen av frihetlig konservatism jag kommer att fokusera på.

Vilka områden eller frågor kommer du att fokusera på?
– Jag kommer att fokusera på konservatismen inom den svenska borgerligheten, det vill säga inom Kristdemokraterna och Moderaterna, och konservatismens idéhistoria. Det kommer även att bli en del artiklar om frågor med anknytning till konservatismen. Till exempel om vikten av starka grundlagar ur ett konservativt perspektiv.

Hur kommer man att kunna ta del av dina tankar?
– Det blir dels en serie längre artiklar i Smedjan, dels en talarturné för att träffa bland annat medlemmar i de borgerliga ungdomsförbunden och bidra till en förnyad diskussion och debatt.

Vem hoppas du nå med ditt arbete?
– Framförallt hoppas jag på att nå unga som är intresserade av konservatism, men även alla andra med ett intresse för att förstå en av de främsta politiska idétraditionerna. Det finns många som bär på missuppfattningar om konservatismen, men även många som vill försöka omdefiniera den till att bli något annat. Det hoppas jag kunna ändra på. Konservatismen är varken auktoritär eller reaktionär. Den kan inte heller reduceras till att bara vara en viss uppsättning åsikter rörande tiggeri och invandring. Konservatismen är en bred idéströmning som innehåller viktiga filosofiska insikter om människan, samhället och politiken. Det hoppas jag att fler ska få upp ögon för.

För mer information, kontakta

Fredrik Hultman, projektledare
Twitter: @FredrikHultman
Email: fredrik.hultman@timbro.se Telefon: 070-857 35 04

Karin Svanborg-Sjövall, VD
Twitter: @KarinSjva
Email: karin.svanborg.sjovall@timbro.se Telefon: 072-517 00 77

Philip Lerulf, kommunikationschef
Twitter: @Lerulf
Email: philip.lerulf@timbro.se Telefon: 073-448 23 75