Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Integration

Bidrag, vägen till arbete? – En granskning av svensk integrationspolitik

Det är uppenbart att Sverige har problem med invandrares ställning på arbetsmarknaden. 12 procent av utrikes födda vuxna får socialbidrag – att jämföra med 2 procent för hela befolkningen. Sysselsättningen för utlandsfödda är 62 procent, jämfört med 76 procent för inrikes födda. För utlandsfödda kvinnor är siffran 57 procent.

Ladda ner (PDF) 761,7 KB

Sidor: 41

ISBN: 9175668192

I denna rapport granskas hur den svenska integrationspolitiken är utformad i dag. Den har ett mycket tydligt fokus på att erbjuda invandrare språkutbildning, och åtgärder för att validera utländska utbildningar och meriter. Samtidigt erbjuder arbetsförmedlingen olika former av arbetspraktik och lönesubventionerade anställningar.

Rapporten visar att hög arbetslöshet bland invandrare inte är någon naturlag. I länder med markant lägre lägstalöner än de svenska har utlandsfödda ofta en lika hög sysselsättningsgrad som inrikes födda. Dessutom leder de svenska trygghetssystemen till inlåsningseffekter för stora grupper utlandsfödda, eftersom de på marginalen tjänar lite eller inget alls på att ta ett arbete. Politiken har präglats av en generös flora av bidrag. Viljan har varit god, men samtidigt har bidragen möjliggjort ett växande utanförskap.