Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Integration

Integrationens utmaningar

Svensk integrationspolitik har misslyckats. Det är slutsatsen i denna antologi. I Sverige tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Barn som växer upp i invandrartäta områden löper också större risk att få ofullständiga betyg, bli långtidsarbetslösa eller utsättas för brott eller hamna i sociala problem.

Ladda ner (PDF) 663,9 KB

Sidor: 38

ISBN: 978‐91‐7566‐785‐8

I antologin har fem namnkunniga borgerliga skribenter utvecklat sina tankar om den svenska integrationspolitiken.

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan, skriver under rubriken ”Svenskhet – en framgångssaga” om begreppet svenskhet och skärskådar det Orwellska nyspråk som präglar integrationsdebatten. Dessutom argumenterar hon för en integrationspolitik byggd på gemensamma värderingar: demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet och rätten att som individ välja sitt liv.

Thomas Gür, företagare och skribent, kritiserar att integrationsproblem ofta beskrivs som resultatet av kulturkrockar och kulturella motsättningar istället för som följden av allvarliga tillkortakommanden i svensk vardagspolitik.

Frida Johansson Metso, ordförande för Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, vill se en politik med lägre murar. Hon hävdar bestämt att det nuvarande svenska flyktingmottagandet gör driftiga personer sjuka. Frida Johansson Metso tror att dagarna är räknade för välfärdssamhällets strikt reglerade invandringspolitik.

Sakine Madon, redaktör på Newsmill och skribent i Expressen, skriver om identitetspolitik. Hon menar att positiv särbehandling på grund av till exempel etnicitet inte är någon bra grund för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Istället för att lägga pengar på integrationsprojekt och meningslösa politiska åtgärder ”för integration” borde politikerna satsa på skola, ordning och reda och infrastruktur.

Paulina Neuding, chefredaktör för det liberala samhällsmagasinet Neo, resonerar om de konkreta problem som finns i utsatta bostadsområden. Paulina Neuding, som själv har släktingar bosatta i Rosengård, efterlyser en debatt om invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, för att måna om att Sveriges gränser förblir öppna.