Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Integration

Så kan svenska frizoner se ut

Regeringen ska utreda om frizoner, eller ”nystartszoner”, kan vara ett sätt att motverka utanförskapet och förbättra integrationen. I denna rapport går Li Jansson igenom några utländska exempel på frizoner. Slutsatsen är att utformningen har stor betydelse för om försöken med frizoner slutar i framgång eller fiasko.

Ladda ner (PDF) 420,7 KB

Sidor: 35

ISBN: 91-7566-810-9

Ekonomiska frizoner innebär att skattelättnader och andra företagsreformer införs i ett område, ofta socialt utsatt, för att höja sysselsättningen. Docklands i London och Evansville i USA är två uppmuntrande exempel som visar hur frizoner kan lyfta områden och bidra till att skapa fler företag och få fler människor i arbete. Även i Frankrike har frizoner vänt utvecklingen i områden med högt utanförskap.

I rapporten föreslår Li Jansson att ekonomiska frizoner införs i Rinkeby-Tensta i Stockholm, Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö.