Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Integration

Välkommen till Sverige! – Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare

Varje år deltar 43 900 invandrare i offentligt arrangerad och finansierad undervisning i svenska för invandrare (SFI). Syftet med denna undervisning är att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Eftersom SFI ofta är en viktig del av den bild människor som kommer till Sverige får av landet är det av yttersta vikt att den litteratur som används i undervisningen är saklig, korrekt och politiskt neutral.

Ladda ner (PDF) 5,6 MB

Sidor: 31

ISBN: 91-7566-613-8

Vi har undersökt historiebeskrivningen och de vardagliga händelser som återges i tio SFI-böcker från fyra förlag och finner en kraftig ideologisk slagsida åt vänster. Historien beskrivs nästan enbart i arbetarrörelsens perspektiv och politiska budskap med socialdemokratiskt innehåll smygs in i vardagssituationer.

Detta är en illustration av de effekter ett långt maktinnehav har på den svenska offentligheten, när det gäller det offentliga samtalet såväl som när det gäller den offentliga sektorn. Det är ett allvarligt demokratiskt problem.