Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Bland världens mest bildade folk – Sverige och omvärlden i historieläromedlen

Timbro har tidigare granskat olika typer av läromedel. Patrik Andersson, Nima Sanandaji och Fredrik Segerfeldt skrev 2006 rapporten Välkommen till Sverige, där böcker som används inom Svenska för invandrare studerades. Rapporten visade hur böckerna inte bara lärde ut ett nytt språk, utan även en bild av hur socialdemokratin och arbetarrörelsen är att tacka för i princip allt gott som finns i Sverige.

Ladda ner (PDF) 834,9 KB

Sidor: 38

ISBN: 9175667270

Mauricio Rojas skrev 2007 rapporten (S)kolan: om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker, där han visar hur många av de mest använda skolböckerna bryter mot skollagens och läroplanens krav på vetenskaplig grund, saklighet och allsidighet, genom att sakna förankring i den vetenskapliga litteraturen och vara fylld av ensidig intellektuell påverkan.

Men hur skapas denna mytbildning om att Sverige är det mest demokratiska och jämlika landet i världen? Daniel Braw har genom att granska historieläromedel fokuserat på den övergripande historien om Sverige och den nationella identiteten. Han visar hur historien förändras från att före 1930-talet handla om den unika och urgamla svenska friheten, till att måla upp en bild av hur det var först efter det första världskriget som Sverige kom att utmärka sig. Det var framför allt en särskild ekonomisk och politisk utveckling som stod i centrum: välfärdsbygget. Det som skedde i Sverige beskrivs i flera böcker som en gyllene medelväg mellan kapitalismen i väst och socialismen i öst. Blandekonomistaten ses som ett föredöme. Ledande industrinationer som USA, Storbritannien och USA beskrivs som allmänt omoderna och orättvisa.

På senare tid, med en ökad globalisering och medlemskap i EU, beskrivs Sverige allt mindre som ett undantag, ett föredöme, för den övriga världen. Till och med kan den unika karaktären ha försvagats av medlemskapet i EU som framställs som ett svaghetstecken. I stället beskrivs internationaliseringen av ekonomi och företagande som en stor risk där den globala marknadsekonomin gör att alla konkurrerar med alla – till vinst för somliga och förlust för andra.

Rapporten visar hur ensidigheten i litteraturen återigen är ett återkommande tema. Daniel Braw frågar sig också hur föreställningen om Sverige som ett ledande föregångsland kan påverka beslut. USA beskrivs till exempel som ett land med grovmaskiga skyddsnät där den starka individen hyllas, medan till exempel svenska idrottsframgångar inte beror på enskilda utövares talang och ansträngningar utan på det svenska samhällets organisationsförmåga. Med ett sådant mentalt utgångsläge kan man ställa sig frågan hur detta till exempel influerar kommunalpolitiker i det ekonomiska beslutsfattandet.

Skolans läroböcker behöver ständigt granskas och diskuteras. Det handlar om skolans demokratiska uppdrag såväl som om dess kunskapsförmedlande dito. Den homogena bild av det moderna Sverige som litteraturen uppvisar strider tyvärr mot båda dessa uppdrag.