Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Europa Välfärd

Den europeiske patienten – Ett vårdval Europa, eller all makt till EU?

Hur kan resan från patient till frisk kortas? Genom EU och patientrörlighetsdirektivet, menar vissa. Resan blir bara kortare för dem som har råd, och inte de som har behovet, hävdar andra.

Ladda ner (PDF) 335,3 KB

Sidor: 20

ISBN: 9175667126

Timbro-skribenterna Fredrik Johansson och Eva Westerberg har i reportaget ”Den europeiske patienten” gått igenom gällande regler för vård inom EU, vad patientrörlighetsdirektivet innebär och vad som kan vara vinsterna och farorna med det förslag som Europaparlamentet röstade igenom i april 2009.

Genom en rad intervjuer med experter och parlamentariker presenteras slutsatsen att verklig valfrihet inom vården är en förutsättning för att hälsan ska bli bättre hos befolkningen. Den svenska vården är i dag bra, men ojämlik och med långa köer. Med ökad internationell konkurrens på sjukvårdsmarknaden kan industrin utvecklas, Sveriges möjligheter att ta emot fler patienter kan öka och på så sätt blir det vinster på flera nivåer. Men framförallt kommer patienternas makt att bli större, i stället för landstingspolitikernas eller EU- byråkraternas. Sverige kan ha komparativa fördelar på en internationell sjukvårdsmarknad, med högkvalitativ vård och låg förekomst av exempelvis multiresistenta bakterier