Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Den globala skolan – Information om global utveckling eller politisk propaganda?

Den Globala Skolan är ett samarbetsprojekt mellan Myndigheten för skolutveckling och Sida. (Från och med juli 2007 drivs projektet vidare inom Internationella Programkontoret). DGS uppdrag innefattar bland annat att skapa debatt i globala utvecklingsfrågor och riktar sig främst mot lärare och elever i den svenska skolan.

Ladda ner (PDF) 663,0 KB

Sidor: 29

ISBN: 9175666150

Vi har granskat tre av DGS stora publikationer och en del av den information som finns att tillgå via projektets hemsida. Därvid finner vi genomgående en ideologisk obalans. Materialet har tydlig politisk slagsida och står långt ifrån regeringsformens krav på att myndighetsutövning ska ske sakligt och opartiskt.

Globala utvecklingsfrågor är komplexa och förtjänar en bred debatt, inte minst i den svenska skolan. Därför är det oroande att det material skolanställda och elever möter från DGS är ensidigt och ideologiskt snedvridet. Om detta handlar den här rapporten.