Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Hälsosamt sparande – Health savings account

Rapporten är skriven av frilansjournalisten Jacob Arfwedson och problematiserar både det rådande amerikanska sjukvårdssystemet och inriktningen på president Obamas politik för reform, men visar också på vad vi i Sverige borde kunna inspireras av: Health Savings Accounts – ”hälsokonton”.

Ladda ner (PDF) 612,9 KB

Sidor: 42

ISBN: 9175667157

Systemet, som infördes av president Clinton 1996 och utvecklades av president Bush 2004, ger varje medborgare med en godkänd försäkring rätt till skattefria inbetalningar på ett enskilt konto. Pengarna kan användas för att finansiera självrisk, patientavgifter, vårdutgifter som inte täcks av försäkringen samt i vissa fall försäkringspremier. Saldot ökas över tiden genom skattefri ränta. Kontot är en personlig egendom, fullt portabelt och är inte beroende av arbetssituationen. Det ger en ökad trygghet för individen och öppnar också för ett bättre pris- och kostnadsmedvetande i sjukvårdssystemet, något som Obama säger sig vilja åstadkomma med sina planer på att öka den statliga finansieringen av amerikansk sjukvård.