Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Långt ifrån lagom – kommunala satsningar i kristider

Sveriges kommuner framstår som den ekonomiska krisens största offer. På nationell nivå pågår en tävlan om vem som vill tillföra mest pengar ur statskassan, för att med extra statsbidrag begränsa uppsägningar och försämrad service inom ”välfärdens kärna”, dvs omsorg, vård och utbildning.

Ladda ner (PDF) 454,7 KB

Sidor: 42

ISBN: 9175667263

Men hur kommunpolitikerna i slutändan handskas med pengarna är direkt avgörande för resultatet av de statliga extratillskotten. Ungefär var femte kommunal utgiftskrona går, enligt SKL, till verksamheter som inte rör välfärd eller utbildning. Det motsvarar i reda pengar avsevärt mycket mer än vad kommunsektorn måste spara för att nå balans 2010. I ett makroperspektiv skulle alltså inte ett öre behöva sparas på ”välfärdens kärna”. En stor del av dessa utgifter rör områdena fritid och kultur.

I Timbro-rapporten ‘Långt ifrån lagom – om kommunala satsningar i kristider’ studeras de 16 kommuner i Sverige som satsar mest på kultur och fritid per invånare och som samtidigt genomför nedskärningar inom skola eller omsorg, flaggar för skattehöjningar under nästa år eller gör både och. Bilden är nedslående. Excesserna med pengarullning till sådant som ligger långt från ”välfärdens kärna” överträffar varandra.