Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Vad kan man få för 1 800 sjuksköterskor?

Under 2008 satsade de svenska landstingen sammantaget ca fyra miljarder kronor på kulturpolitik och regional utveckling. Nettokostnaden för kulturpolitik motsvarar årskostnaden för specialistsjukvården i hela Kalmar läns landsting, och nettokostnaden för regional utveckling uppgår till vad Jönköpings läns landsting varje år lägger på hela sin primärvård.

Ladda ner (PDF) 610,1 KB

Sidor: 45

ISBN: 9175667652

I denna rapport granskar statsvetaren Svend Dahl hur landsting och regioner använder skattebetalarnas pengar vid sidan av sjukvård, tandvård och länstrafik som är landstingens huvuduppgifter. Genomgången visar bl a följande:

  • I 13 av 20 landsting ökade kulturutgifterna per invånare mer än inflationen, mellan 2004 och 2008.
  • I flera landsting – bl a Dalarna, Kalmar, Norrbotten och Värmland – ökade kostnaderna för kultur och regional utveckling mer än kostnaderna för primär- och specialistvård.
  • Flera landsting – bl a Västra Götalandsregionen och Värmland – har under senare år satsat mångmiljonbelopp på att subventionera filmindustrin.
  • Det är i det närmaste omöjligt för skattebetalarna att se vilka resultat som kultur- och utvecklingsinsatserna har gett. I rapporten visas att det oftast saknas såväl tydliga målformuleringar som enkelt tillgängliga utvärderingar.

Rapporten visar på intressanta skillnader mellan landstingen. På kulturområdet satsar många landsting exempelvis mellan 25 och 50 procent mer per invånare än vad landstinget i Västmanland gör. Och när det gäller allmän regional utveckling är skillnaderna i många fall ännu större. Om övriga landsting skulle sänka sina kostnader enbart för kulturverksamhet till samma nivå som gäller i Västmanland, skulle det frigöra knappt 770 miljoner kronor per år – vilket t ex faktiskt motsvarar årskostnaden för att anställa 1 800 sjuksköterskor.