Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Väntan på välfärden

Medborgarna får ofta vänta på att välfärdsstaten ska leva upp till sitt löfte. Väntetiderna inom vården, omsorgen och på att ersättning från de olika trygghetssystemen ska betalas ut mäts i veckor, ibland månader. Dessutom saknar många svenskar ett eget sparande till följd av höga skatter. Det minskar tryggheten i vardagen och gör det svårt för människor att på egen hand hantera tillfälliga inkomstbortfall, utgiftsökningar eller behov av vård och omsorg.

Ladda ner (PDF) 1,4 MB

Sidor: 34

ISBN: 91-7566-844-4

I rapporten ”Väntan på välfärden. En granskning av välfärdsstatens erbjudande” granskar Simon Westberg och Felix Åberg statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Siffrorna visar tydligt att väntan på välfärden ofta är mycket lång.

Bland annat visar rapporten:

  • att trots att det enligt Försäkringskassans hemsida tar 30 dagar att handlägga ett sjukpenningärende, är det inte ovanligt att den faktiska väntetiden på sjukpenning för medborgarna är två till tre gånger så lång om man ser på hela kedjan.
  • att möjligheterna att få vård i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin varierar beroende på vilken behandling medborgaren behöver och var i landet han eller hon bor.
  • att det i genomsnitt tar 7 veckor att få ersättning från a-kassan. En av fyra tvingas vänta mer än 9 veckor.
  • att väntan på förskoleplats skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Det finns kommuner där alla sökande får plats på önskat placeringsdatum, men också exempel på kommuner där bara en tredjedel av de sökande kan erbjudas plats på rätt dag.
  • att förutsättningarna att beredas plats i ett särskilt boende varierar starkt. I flera kommuner finns nästan inga väntetider, medan det i andra delar av landet kan ta över fyra månader att få en plats.

I rapporten presenteras också ny statistik från Demoskop som tecknar en dyster bild av svenskarnas brist på trygghet i vardagen. Hela 27 procent säger själva att de inte skulle klara sig längre än en månad om lönen plötsligt slutade komma. Detta skapar otrygghet. När välfärdsstaten sviker har medborgarna inte tillräckliga resurser att på egen hand möta utmaningar.

Väntetiderna i välfärden är, förutsatt att Sverige har ett av världens högsta skattetryck, oacceptabla. Detta måste förändras, menar rapportförfattarna. Det är dags för politikerna att handla. Minska väntetiderna och skapa ekonomiskt utrymme för medborgarna så att de på egen hand kan skapa sig trygghet i vardagen för sig och sina familjer.