Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Vårdval Sverige – hur skriver man ett recept för framgång

Hur kommer den framtida sjukvården att se ut när politikernas inflytande minskar och patienternas ökar i och med rätten att fritt välja vårdgivare inom närsjukvården i hela landet? Hur skiljer sig det skånska systemet som infördes i maj månad mot andra vårdvalsmodeller? Vad kan övriga landsting lära sig, av redan gjorda erfarenheter när de nu planerar sina egna vårdvalsmodeller? Vilka framgångsfaktorer och avgörande överväganden kan identifieras i den politiska beslutsprocessen i sjösättandet av vårdvalet?

Ladda ner (PDF) 442,0 KB

Sidor: 42

ISBN: 9175667119

Vårdvalet innebär att medborgaren stärker sin ställning mot vårdgivarna. Vårdproducenterna blir tvungna att se över sina roller när patienterna, utan prövning, kan lämna sin valda vårdgivare och gå till en annan. Vilka blir egentligen konsekvenserna för medborgare, aktörer och anställda inom vården och för politiken?

Mathias Knutsson och Linda Wahlquist presenterar Vårdval Sverige, utgiven av Timbro, med syftet att ge både inspiration och råd inför den fortsatta beslutsprocessen.