Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Välfärd

Vi har råd med framtiden

I början av året tillsatte tankesmedjorna Arena Idé (vänster) och Timbro (höger), i ett unikt samarbete, en gemensam och tvärpolitisk kommission om välfärdens framtida finansiering. Kommissionens uppdrag var att närmare diskutera de politiska överväganden som krävs. Överväganden som de politiska partierna alltför länge har duckat för.

Ladda ner (PDF) 1,7 MB

Sidor: 80

ISBN: 9175667737

Kommissionen har letts av f d statssekreteraren Per Borg (S) och härutöver bestått av Lars Tobisson, tidigare vice partiledare (M), Berit Rollén, f d statssekreterare (S), Monica Werenfels Röttorp, tidigare partistyrelseledamot (FP), Niklas Nordström, f d ordförande i SSU, Eva Fernvall, tidigare ordförande i Vårdförbundet samt Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB Trygg Liv.

Efter ett par månaders intensivt arbete är den så kallade Borg-kommissionen nu klar med sin rapport, där man dels går igenom frågan om det framtida finansieringsgapet i välfärden, dels lämnar förslag om hur detta kan hanteras, utifrån bland annat perspektiven effektivisering i offentlig verksamhet och ett ökat medborgaransvar. Kommissionen resonerar också om den politiska process som är önskvärd framöver. Kommissionen är helt enig om sina bedömningar och slutsatser.