Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Kulturskymning inställd

I debatten hörs ofta att det svenska kulturklimatet är hårdnande. I rapporten Kulturskymmning inställd använder Johanna Nylander statistik och andra nedslag i verkligheten som talar i precis motsatt riktning.

Ladda ner (PDF) 740,1 KB

Sidor: 28

ISBN: 9175665245

Kulturutbudet ökar och blir allt bredare. Kulturkonsumtionen slår rekord. Resurserna till kultursektorn blir på flera områden större. Framför allt tillgängliggörs kultur på nya sätt genom internationalisering och teknisk utveckling.

Rapporten visar att det finns ett obefogat dåligt självförtroende inom kultursfären. Och en övertro på kulturpolitikens betydelse. Ytterst är det publiken som möjliggör kultur, inte politiken.

Fakta:

  • Mellan 1997 och 2005 ökade antalet årliga besök på teater- och dansföreställningar med 400 000.
  • Antalet lediga tjänster i kultursektorn ökade med 30 procent under 2007. Även om uppgången väntas bromsa under 2008, tror AF Kultur på 500 nya arbetstillfällen inom kultursektorn.
  • Besöken på de kommunala folkbiblioteken har ökat med 46,9 procent mellan 2000 och 2006.
  • Under 1998 såldes det böcker för 1 697 miljoner kronor. 2006 var motsvarande siffra 2 337 miljoner. Det är en ökning med 37,7 procent på bara åtta år.
  • Antalet tidskrifter som handlar om konst, musik, teater och film fördubblades mellan 2000 och 2005, samtidigt som det 2005 fanns nästintill dubbelt så många kulturtidskrifter som 25 år tidigare.
  • Vid landets kvalitetsauktioner klubbades under våren 2007 konst och värdefulla föremål för totalt 445,6 miljoner kronor, en ökning av auktionsmarknaden med 8 procent jämfört med våren innan.
  • Under 2006 tillkom 27 nya museer. Antalet konsthallar respektive konstutställningar i landet ökade.
  • Antalet premiärer på landets teatrar och dansscener har ökat med mer än 30 procent sedan 2005.
  • Sedan 1992 har tio nya konserthus invigts i Sverige, varav tre bara under 2007.