Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Rapport
Allmänt

Myndigheterna – från fristående ämbetsverk till rörelsedrivna idéfabriker

Sverige skiljer ut sig bland demokratier genom att regeringsmakten under så många år har innehafts av ett enda parti. Vi är förmodligen det närmaste man kan komma en demokratisk enpartistat. Socialdemokraterna har suttit vid makten i 64 av de senaste 73 åren och i 17 av de senaste 20 åren.

Ladda ner (PDF) 132,4 KB

Sidor: 18

Den här rapporten handlar om myndigheternas ställning, deras oberoende och självständighet i ett politiskt klimat där ett parti är så dominerande. Mer specifikt har vi tittat på myndigheternas opinionsbildande aktiviteter och om det är relevant att tala om en vänstervridning av myndigheterna. I rapporten redovisas ett antal färska exempel på uttryck som myndigheternas opinionsbildning kan ta.

Grundlagen är mycket tydlig vad gäller myndigheternas opartiskhet. I regeringsformens första kapitel (RF 1:9) som reglerar statsskickets grunder skriver lagstiftaren: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. (Lag 1976:871).

Kan det långa maktinnehavet ha inneburit att myndigheterna blivit politiserade?