Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Briefing paper
Allmänt

Överhettning i biståndsbranschen? Bono, Geldof, Sachs och biståndets återkomst

Den rika världens bistånd till utvecklingsländer ökar snabbt. De senaste tre åren har det samlade officiella biståndet vuxit med en tredjedel och det väntas stiga i ännu högre takt de närmaste åren. De stora länderna i G8-gruppen är också inställda på att lyfta Afrika ur fattigdom, att helst utveckla ett slags Marshallplan för Afrika. Samtidigt visar utvärderingar och forskning allt tydligare att biståndet har mycket liten effekt på investeringar och tillväxt. I många länder har det snarast varit det omvända: biståndet har förstärkt strukturer som skapar underutveckling. Ju högre biståndet är, desto lägre är reformtakten i mottagarländerna. Högt bistånd tenderar också att förstärka korruption. I många fall står biståndets effekt i direkt motsats till sitt syfte.

Ladda ner (PDF) 221,0 KB